Når man går fra en normalsituation til en overlevelsessituation, som tilfældet bliver med klimaændringerne, da gælder ingen andre love, end de darwinistiske love – Dræb eller bliv dræbt.