. Trods stor og vedholdende modstand mod indvindingen af råstoffer ved hjælp af sandsugning i Øresund, så har skiftende miljøministre gennem årene været ligeså vedholdende i deres afvisning