Feltkendetegn Vildsvin har levet i Danmark fra ca. 8000 f. Kr. til 1800-tallet, hvor de blev udryddet helt pga. jagt. Vildsvinet er desuden stamfader til de tamsvin,