. Den kraftige storm, der har dræbt mindst syv mennesker bevægede sig væk fra det nordøstlige USA i løbet af lørdagen, og efterlader et spor af oversvømmede gader,