. Refleksion på følgende læserbrev. Skovene kan nemt opleves som værende de mest artsrige områder i takt med de øvrige naturtyper forarmes mere og mere. Hvorved artsdiversiteten mindskes