Et rovvildts-forvaltningssystem, der bygger på lokale politiker, erhvervsdrivende og borger, vil altid sætte egne særinteresser før naturen. . Klima- og Miljøministeriet er ikke tilfreds med Rovvildt-rådets forvaltningsplan i