Tagged: biologien

Hvad er psykologi egentlig for en størrelse?

Hvad er psykologi egentlig for en størrelse? . De psykologiske lovmæssigheder er en konsekvens af evolutionen. Derfor rummer de psykologiske lovmæssigheder de evolutionære lovmæssigheder. . De evolutionære lovmæssigheder er årsagen til mennesket (Homo sapiens)...

Vi er så bange… Blot ikke for det vi har at frygte mest

Den dag kommer, hvor klimaflygtningen mangedobler Vestens befolkninger  . Vi frygter terror og overser klimatruslen Vi frygter terror og overser klimatruslen – International debat – Debat De største internationale trusler mod Danmark er terror,...

Det begyndte i en ung alder

. Freudiansk-darwinisme Vejen til helhedsforståelsen går via sammentænkningen af naturens freudianske (psykologiske) og darwinistiske (evolutionære) lovmæssigheder.      Det hele begyndte i en ung alder med en stor interesse for naturen, der afstedkom, at...