Mens den naturfjendtlige danske regering vil gøre det billigere at købe dyre biler, så er forholdene ganske anderledes i Sverige. . Klimaforandringerne er her, og de er her