Mens brandfolkene kæmper med brandene, hælder befolkningen med deres forbrug benzin på bålet. Vi har kun en mulighed – at trække nødbremsen for forbruget. . Jesper Theilgaard: Toget