Klimaændringerne måles i forhold til – førindustrielle tid. Hvorfor helhedsløsningen da også er at genskabe den førindustrielle tid. Og ikke som forskerne, der tror, at en CO2-løsning alene