. Sverige og Norge skal samarbejde om ulvene Ingjerd Schou Stortingsrepresentant for Høyre, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen . I dag huser Skandinavien en politisk opdelt ulvebestand og