Disse to højreekstreme »hadprædikanter« ved ikke, at de er mere radikaliserende muslimerne, end nogen imam, der blot citerer koranen. . Støjberg har med stor tilfredshed oplyst, at der