. Bier er afgørende for bestøvning af vores afgrøder. Hvorfor disse arters overlevelse får særlig opmærksomhed, modsat de rigtig mange andre arter, hvoraf over halvdelen er blevet totaludryddet siden 1970.