.   Det reelt nyborgerlige Socialdemokrati melder ud, at de lægger særlig vægt på natur og bæredygtighed i nyt principprogram. Men det med kraftig understregning af, at det