FN’s højtstående kommissær for menneskerettigheder, opfordrede koalitionen “at sikre, at deres operationer fuldt ud overholder de internationale humanitære love, og at alle mulige foranstaltninger træffes for at undgå