Man har nok hørt om MRSA. Man hvad med Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC)? . På globalt plan dukker der bakterier frem som vi ikke kan behandle.  Hvert år