Fremgangen her i landet skyldes bl.a. klimaændringerne og en større forståelse for glentens rolle i naturen. . Den røde glente fortsætter sin glædelige genkomst i Danmark. I den