. Saudi-Arabien har afskediget en række højtstående ministre og tilbageholdt næsten et dusin fyrster i en undersøgelse foranstaltet af den nye korruptionskomité, rapporterede statsmedierne lørdag. Økonomiminister Ibrahim Al-Assaf