Natura-2000 område i Sønderjylland skal også vurderes før et hegn. . JydskeVestkysten er fremme i træskoene og har talt med skovrider Ben Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet, der giver