De borgerlige partier er konsekvent en trussel mod naturen i Norge, Sverige og Danmark . Oslo Tingrett (første instans) kom frem til at den norsk rovdyr-forvaltning ikke er