. Naturstyrelsen: Krybskytter kan være på spil i Nationalpark Thy . Fund af såret kronvildt får Naturstyrelsen til at advare om, at krybskytter kan være på spil. Naturstyrelsen