. Man skal bemærke sig, at det primære formål med bekæmpelsen af klimaændringerne ikke er for at beskytte naturen og dens arter, endsige at redde menneskeheden fra udryddelse,