Underligt spørgsmål… ser jeg måske angstneurotisk ud? . Regeringens planer om at give danskerne en »ambitiøs« skattepakke med større skattelettelser til gavn for især de lavestlønnede og folk