. To mænd er ved retten i Holstebro blevet idømt en bøde på 25.000 kroner hver. Derudover har de fået frataget deres jagttegn i to år. En bøde