Demokratiet kan lyde meget positivt overfladisk betragtet. Men går man under overfladen, og ser på det som er virkeligheden, så er billedet langt fra positivt. Det er tværtimod meget skræmmende. For demokratiet er