. – Danmarks Jægerforbund har i flere årtier arbejdet for at skabe plads til naturen og robuste fødekæder i landbrugslandet. Derfor skal der lyde en stor ros til