. Nogle landbrugsjorder skal omdannes til naturområder for at løse problemer med oversvømmelser, er meldingen fra Socialdemokratiet. Afvanding er ikke nok til at bekæmpe problemet med vand på