Sverige: Teknikerne har ikke fundet spor af kremerede ulve i jagtsagen.

.

I sagen om omfattende jagtforbrydelser ligger analysen af asken i forbrændingsanlægget nu klar

Offentliggjort 28 Nov 2018

 

Politi og anklageren forfulgte en mistanke, som kunne være væsentlig i sagsforløbet.

Teknikerne oplyser, at de ikke har fundet nogen spor af kremerede ulve.

“Vi har ikke fundet rester af ulve,” bekræfter kammeranklager Lars Magnusson.

Retssagen mod Karl Hedin kan have rødder i det som kendes som “Den svenske ulvekrig”

Karl Hedin forsvarsadvokat, Sven Severin, er ikke overrasket over resultatet:

“Jeg er ikke overrasket. Vi vidste, at der ikke ville være nogen rester. Der har ikke været nogen afbrænding af en ulv, hvor Karl Hedin har været klar. Han har ikke deltaget i dette under alle omstændigheder.

Da efterforskere fra den nationale afdeling af politiet, Noah, slog fredag 26 oktober, var det med en mistanke om, at én eller flere skudte ulve blev brændt af i et træfyr på AB Karl Haag savværk i Karbenning udenfor Norberg. De ville simpelthen have beviserne kremeret.

Baggrunden for politiets meget hurtige indsats var en begrundet mistanke om, at beskyttede dyr var blevet skudt, herunder ulv, los og kongeørn.

Brændefyret i Karbenning blev låst af, efter der var taget aske fra ovnen til analyse for at se, om det kunne afgøres, om ulve faktisk var blev brændt af i ovnen.

Fire mænd blev efterfølgende arresteret og tilbageholdt.

Den meget omtalte erhvervsmand Karl Hedin – der hele tiden har nægtet sin deltagelse i nogen forbrydelse overhovedet – var en del af den gruppe på fire personer, der blev arresteret efterfølgende i en allerede igangværende efterforskning, der også omfattede telefonaflytning.

Ud over mistanken om, at Karl Hedin skulle have skudt en ulv den 26 oktober, er han og en anden person mistænkt om grov jagthæleri.

Karl Hedin har været tilbageholdt og isoleret i 31 dage, har konstant nægtet sin medvirkende i en forbrydelse.

Teknikerne har undersøgt asken

Kammeranklager Lars Magnusson bekræfter, at der ikke blev fundet nogen rester af ulve i den beslaglagte aske. Undersøgelserne er gået til den måde, at asken er blevet undersøgt på forskellig måde for at se, om man ville finde nogen knogler fra ulven.

“Men ingen knogler er blevet fundet,” siger kammeranklager Lars Magnusson.

Hvor sikker er du, at det virkelig er blevet fyret ulv i den nuværende ovn?

– Trygt og sikkert. Vi havde er mistanke, og det var en mistanke, vi ønskede at undersøge.

Hvad er mistanken baseret på?

– Oplysninger, vi har modtaget tidligere i undersøgelsen?

Er det knyttet til den hemmelige kilde eller telefonaflytning?

“Det er data fra undersøgelsen, der kommer fra en udtalelse.

Altså en person?

“Ja, der har hørt det hele.

Er det et tilbageslag i undersøgelsen?

Tilbageslag? Det var en satsning, der kunne være en mulighed for bevis afhængig af omstændighederne i forbrydelsen.

Men politiet mener stadig, at ulve kan være brændt af i ovnen, men at alle rester fra dyrene er blevet ødelagt i forbrændingsprocessen.

Men der er ingen beviser herfor.

Karl-Hedin og en 28-årig mand blev løsladt for et par dage siden. Men undersøgelsen mod de mistænkte fortsætter uanfægtet.

I alt fem mennesker er mistænkte.

Kilde: expressen.se – Kilde: theworldnews.net

.

Vi gratulerer Knut Arne Gjems som ny forbundsleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Sverige: Jagtforeninger eller forbryderorganisationer?

.