Sverige: Politiet efterforsker ulovlige jagtinteresser hos lokalpolitiet

Kan vi ikke finde en anden forbrydelse, der er vigtigere? Jeg er nemlig medlem af den lokale jagtforening…..!

.

Politibetjente i Dalarna undersøges for deres rolle i efterforskningen af jagtforbrydelser.

.

“Det er et konfliktfyldt spørgsmål,” fortæller Staffan Friberg, der er tilsynsforordnede leder af bedrageriafdelingen i Falun.

Mange politifolk har jagt som interesse, og det kan have en dårlig indflydelse på loyaliteten hos det lokale politi i efterforskningen af jagtulovligheder.

Det faldt da også i øjnene, at det lokale politi slet ikke var orienteret om den omfattende efterforskning mod milliardæren, Karl Hedin, der er mistænkt for ulovlig drab på ulve, los og kongeørne, endvidere grove jagtovertrædelse, så som grov jagthæleri og forberedelse til andre grove jagtovertrædelser.

Staffan Friberg fortæller, at han glæder sig over forslaget om, at ulovlig jagt i fremtiden skal foretages på nationalt plan. Tre anklagere er allerede i gang med at undersøge alvorlige jagtforbrydelser på nationalt plan for at centralisere ressourcerne indenfor politiafdelingen, og det forekommer rimeligt.

“Der er fordele, frem for alt en bedre metodeudvikling. Og så det, at du ikke bor i samme område, hvor du er ved at undersøge en sag. Vi har den erfaring, at det kan være svært at arbejde, når politiet er udsat for pres fra miljøet, siger Staffan Friberg.

Logisk betragtet er det vel ikke en overraskelse af ny dato, at lokale politifolk, der også er jæger, kommer i en dobbeltrolle i sager om jagtforbrydelser?

Konsekvens:

Sverige: Der er færre ulve i landet, der nu skal tælles

.

Se med fra tid: 8:10

.

Han afviser dog, at politifolk “ser væk”.

“Politiet i lokalområdet, der er ved at undersøge jagtforbrydelser, ønsker at få sagen undersøgt,” understreger Staffan Friberg.

Den erfaring, vi har, er, at efter et stykke tid, så vælges der andre politiopgaver, som vigtigere, end den anmeldte jagtforbrydelse, siger Staffan Friberg og bemærker videre, at mange politifolk netop har jagt som hobby.

“De har kendt til, at rollen som efterforskere kan være svært, og at de mødes med chikane og at det skaber en dårlig stemning på jagten. Nogen har valgt andre opgaver, når det er blevet for hårdt, og andre er holdt op med at gå på jagt for at være i stand til at efterforske,” fortæller Staffan Friberg.

Jägare sköt varg – trodde det var en räv

38 tilfælde af ulovlig jagt på rovdyr er blev rapporteret i Sverige i første halvdel af året.

Af disse blev 21 af anmeldelserne fremsat i region Bergslagen, som også omfatter Örebro og Värmland. Denne arbejdsinddeling bliver ny fra årets udgang, og antallet kan ikke sammenlignes med ældre tal for Dalarna alene.

I regionen er der to efterforskere og en støtteperson, der beskæftiger sig med miljø- og artsforbrydelser. Det drejer sig ikke kun om jagtforbrydelser, men også om anden miljø- og arbejdsmiljøforbrydelser.

“Generelt er min fornemmelse, at vi er blevet bedre til at følge op på de tips, vi får, sammen med amtsbestyrelsen, blandt andre. Det øgede antal af anmeldelser, kan det være en forklaring, siger Friberg.

Af hvilke der kun kan udledes, at anmeldelserne har været langt færre tidligere, da de anmeldte jagtforbrydelser alligevel ikke blev efterforsket.

Hvorfor spørgsmålet er: Hvor troværdig er det svenske politi, og de myndigheder, som er ansvarlige for politiets troværdighed?

Det at EU nu finder det nødvendigt at de kommer på banen er vel svar nok?

Kilde: dt.se

.

Jægerne: Om ikke regeringen reagerer omgående risikerer man muligheden for at forvalte rovdyrene forsvinder.

Sveriges ulve-jagt kan stoppes af EU-afgørelse i denne uge

.