Sverige: Nyt vidne i jagtsagen – Hovedvidnet er nu blevet den skyldige

Nyt vidne i jagtsagen: Hovedvidnet har plantet materiale i jagtsagen i Västmanland, der tager endnu en sensationel drejning.

Et nyt og tidligere ukendt vidne står nu frem og hævder, at det såkaldte hovedvidne først har tippet politiet og derefter anbragt giften blandt en af de mistænktes ejendele. 

Det hidtil ukendte vidne vælger at fortælle sin historie til jagttidsskriftet og springer undersøgelsen. Det nye vidne er beslægtet med det hovedvidne, der allerede har meddelt, at det ikke vil vidne.

Alvorlige anklager mod hovedvidnet

I en erklæring annoncerer det nye vidne, at det såkaldte hovedvidne har anbragt beviser blandt en af de mistænktes ejendele.

Vidnet skriver:

“Jeg ved blandt andet, at siden sidste år søgte [hovedvidnet] kontakt med politiet for at fortælle om disse påståede forbrydelser og derefter plantet giften i [den mistænktes] jagtklæder og bagt det ind i føde og placeret det forskellige steder i ejendommen/boligen på forskellige tidspunkter i den tid, hvor [hovedvidnet] ikke vidste, hvornår NOA (politiet nationale operative afdeling) ville foretage en form for beslaglæggelse.

Jeg ved også, at der er placeret en metalkasse, der indeholder giften i [ejendommen] sidst i sommer. Før det havde [hovedvidnet] holdt kisten gemt et andet sted.«

Karl Hedin: “Jag lever av, i och för skogen.”

Hovedvidnet havde flere planer

Det nye vidne fortæller også, hvordan det relaterede til at hovedvidnet havde flere planer, der aldrig blev realiseret.

I slutningen af vinteren 2018 havde hovedvidnet planlagt at tage en snescooter ud i jagtområdet, hvor den mistænkte plejede at jage, for at lægge hakkekød ud tilberedt med gift og derefter fortælle det til politiet. Denne særlige plan blev aldrig sat i værk.

Plantede beviser?

Det nye vidne beskriver, at hovedvidnet kontaktede politiet og tippede dem om beviser, og hvor de var at finde.

Politiet kom tilstede, så det vigtige vidne kunne udpege de steder, hvor hovedvidnet selv har plantet giften og politiet tog forskellige ting som bevis.

.

.

Trækker oplysningerne tilbage

Det nye vidne fortæller jagtbladet, at pågældende tidligere har følt sig presset af hovedvidnet, og at pågældende nu trækker alt det tilbage, som det har sagt i tidligere vidnesbyrd.

Det nye vidne skriver også, at valget om at springe fra som vidne, ikke er på grund af pres fra nogen.

 Jagtbladet vil søge anklager Lars Magnusson for en kommentar.

Kilde: jaktjournalen.se