Svensk jagtblad: EU giver grønt lys for ulvejagt i Finland

Los, ulv og kongeørn er blandt de arter jægerne ser som en trussel mod landbrug og jagten.

.

EU giver grønt lys for ulvejagt, men ikke ubetinget…!

.

Ifølge den svenske jagtforenings fortolkning vil licensjagt på ulve og andre rovdyr ikke krænke EU-lovgivningen. Det blev konstateret i dag, da EU’s højesteret kom med en dom vedrørende finsk ulvejagt, som jagtforeningen nu ser som et tegn på jagt på ulve også vil blive tilladt i andre EU-lande.

.

Mennesket er ved at udrydde verdens arter. Hvem skal stoppe dette vanvid?

.

“Generelt kan vi sige, at vi har fået grønt lys for licensjagt på de store rovdyr, hvis visse grundlæggende betingelser er blevet opfyldt,” siger Gunnar Glöersen, Hunter Association s Predator Expert.

Sagen ved EU-Domstolen var vedrører et problem, om finsk ulvejagt kan gennemføres som en “stammepleje” og som et middel til at forhindre ulovlig jagt på ulve. Domstolen finder ikke, den finsk jagt har opfyldt alle kriterier, men er også bevist om de gavnlige virkninger ved at støtte jagtbeslutningen, men påpeger ikke desto mindre, at jagterne skal forblive inden for rammerne for forvaltningen af ulve.

EU-Domstolen følger generelt det, som EU´s generaladvokat sagde tidligere, og også den beslutning, som den øverste svenske forvaltningsdomstol tidligere har truffet.

“Det betyder, at fremtidige beslutninger om licensjagt for ulve vil være lang og omfattende, men det er også fordelagtigt, at vi i Sverige allerede har betydeligt bedre videnskabeligt begrundede beslutninger,” siger Glöersen.

.

De skandinaviske rovdyr er truet af landmænd og jæger

.

Regionale overvejelser

EU-Dommen berører også andre områder af stor interesse. Retten mener bl.a., at jagten på ulve og andre rovdyr bør tage hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle behov og regionale og lokale særegenskaber.

Jagt efter ulve og andre rovdyr kan godkendes, hvis der ikke er nogen anden egnet løsning, og jagten ikke hindrer opretholdelsen af en gunstig bevaringsstatus for bestandene i deres naturlige leveområder.

Kan have konsekvenser

“Vi har fået en fortolkning af direktivet, som vi kan føle os trygge ved,” Vi forventer nu også, at EU trækker sin overtrædelses-procedure tilbage for den svenske ulvepolitik, der har kørt siden 2011, siger Gunnar Glöersen.

Også jægerforeningens generalsekretær Bo Sköld er tilfreds med EU’s dom.

– Den svenske jægerforening hilser det velkommen, at EU-domstolen nu har præciseret, at det er muligt at jage ulve. Den svenske ulv-licensjagt opfylder alle de krav til bæredygtighed og kontrol, som EU-lovgivningen pålægger. Det er muligt for medlemsstaterne at arbejde for en biologisk og socialt bæredygtig rovdyr politik. Mulighederne styrkes yderligere for ulven, der har gunstig bevaringsstatus i Sverige, siger generalsekretær Bo Sköld på jægerforeningens hjemmeside.

Du kan læse hele EU-dommen her: InfoCuria – Domstolens praksis

Kilde: svenskkjakt.se

.

Laila Davidsen sier til Dagbladet, at hun mener at vi ikke trenger rovdyr i Norge…!

Norge: Støtte til ulovlig ulvejagt har politiske overtoner

.