Sven T. Røine: Vi må forstå, at naturen ikke kun er for mennesker

Da “Lov om Udryddelse af Rovdyr og Fredning af andet Vildt” ble innført i 1845 var et av argumentene at den var velegnet for å utdanne krigere i fredstid. Men Ludvig Kristensen Daa (1809-77) som la frem forslaget og konservator Halvor Heyerdahl Rasch (1805-83) som skrev det, ble mer enn skuffet da innføringen av skuddpremier også førte til svindel.

.

Om artikelforfatteren:

Sven T. Røine: Bygdefolk For Rovdyr

Sven T. Røine er tømrer af profession. Han var med til at starte foreningen ”Bygdefolk for Rovdyr”.

Han er født og opvokset i landsbyen, og har været friluftsmenneske hele livet.

Han har tre børn, fem Huskyer, to katte og en sambo. Han er bosiddende i Ådalen i Ringerike kommune, med skoven lige uden for døren.

.

.

Hvorfor har vi brug for ulve i norsk natur?

.

Vi må forstå, at naturen ikke kun er for mennesker. Og at ulven er lige så naturlig i den norsk natur, som os.

Mange mennesker beskæftiger sig med natur og miljøbeskyttelse. Hvorfor gør de det? Hvorfor ønsker nogen at værne om dyrene, selv dem, der griber ind i menneskenes interesser?

Hvad er drivkraften bag dette ønske om at bevare arterne? Hvad kan få en mand, der selv høster af naturen til at gå i rette med mennesker med fælles interesse?

Skyter jervevalper med nakkeskudd

Svaret ligger i de etiske valg, du tager. Slet og ret.

Vi, der arbejder for dyrebeskyttelse, har ingen egenfordel af disse anstrengelser ud over at sikre, at vi har en sund natur omkring os. Vi omregner ikke den indsats i kroner og øre, vi vurderer ikke alt liv ud fra, hvilken nytteværdi det har for os mennesker.

Vi er villige til at ofre visse privilegier for at få en natur, der består af alle naturlige arter, selv om dette indebærer, at der vil være færre ressourcer til os selv.

Man kan ikke fjerne nogle tandhjul i dette store maskineri, uden det får konsekvenser på sigt.

I dag har vi flere forskellige arter, der har den samme funktion, som tandhjulene i en maskine, der samarbejder i økosystemet. De virkelig store problemer, vil vi først opleve, når alle arter af en bestemt type forsvinder. Der er flere eksempler rundt omkring i verden.

Fiskere fjernede alle de store rovdyr i havet omkring Påskeøen. Det resulterede i kollaps af økosystemet og fiskene forsvandt. Da fiskene forsvandt begyndte korallerne at forsvinder fra revene. Befolkningen på Påskeøen fik hjælp, og så vidt jeg har forstået, er man nu i færd med at vende udviklingen.

Men så simpelt er det ikke overalt.

Her i landet begyndte en massiv udryddelse af rovdyrene i midten af det 18. århundrede. Alle de store rovdyr og rovfugle blev skudt, og virkemidlet var skydepræmier, Hiuttak og sporjagt i sneen for at nå målet.

Resultatet var en natur i ubalance.

.

.

Årsagen er en mangel på forståelse af, hvad naturen er, et menneskeligt syn, der er baseret på en forestilling om, at vi befinder os over alle andre skabninger, og at naturen kun er for os.

I dag ved mange af os bedre. Vi er ikke over naturen, vi lever midt i den. Uden natur er der intet grundlag for liv, ej heller for mennesket.

Bør bjørnen utryddes?

Da rovdyrene i Norge blev udslettet i 1800, var motivet at forsvare egne ressourcer. Mennesker manglede en fuldstændig forståelse af, hvordan alle bestanddele i naturen er forbundet med hinanden og er afhængige af hinanden.

Det ved vi i dag.

I grundskolen lære børn om komplekse fødekæder.

Denne viden giver os mulighed for at træffe vigtige, principelle valg. Viden er nøglen, og viden skal anvendes til fordel for alle levende væsners bedste, selv de, der er uden sprog, der går på fire ben eller har vinger, eller som vi endnu ikke ved findes, for den sags skyld.

Folket besidder ressourcer, der er så store, at vi kan ødelægge alt liv på jorden, hvis det er det, vi ønsker. Vi kan udrydde alle arter. Hvis vi vælger at gøre det, er det et spørgsmål om etik. Vi har valget.

For os, der er bekymrede over miljøet, er det ikke et vanskeligt valg. Vi har taget det allerede:

Mangfoldigheden på jorden skal bevares.

Det er vores eneste livsforsikring.

Kilde: harvestmagazine.no

.

Forsker advarer om, at fronterne for og imod rovdyrene, kan få alvorlige konsekvenser.

Rovdyr-debatten i Norge bygger i stigende grad på løgne og propaganda

.