Strejfende svenske ulve bag angreb… koster tre norske ulve-familier livet…!

Svensk ung ulvetæve fra Galven-reviret i Sverige, her fotografert i det østlige Hedmark efter den fik GPS-sender i begyndelsen af 2010

I Sverige har myndighederne aflyst licensjagt på ulven, fordi den skandinaviske ulvepopulation er faldende.

.

Ulven, der skulle have såret og dræbt mere end 100 får i Østerdalen kommer fra Sverige.

Ikke desto mindre er det blevet besluttet, at tre norske ulveflokke skal udryddes, der intet har med sagen at gøre…!

.

Siden 9. juni har ulve såret og dræbt mindst 110 får i kommunerne Tynset, Tolga og Rendalen.

Angrebene er de hidtil største i sommer, og borgmesteren i Tolga har lavet et beredskab for at hjælpe bønderne.

Ulveafføring er fundet i områderne Tolga og Tynset, og analyse viser, at der er en svensk ulv, der har været på færd.

Ulven blev født i Gårdsjö området, der ligger ved Vänern, nord for Värmland.

“Vi har et godt overblik over den skandinaviske ulvestamme, og testsvarene er helt sikre,” siger seniorforsker ved NINA Øystein Flagstad.

Der kan være flere ulve i de områder, hvor får er taget, som du ikke har et overblik over.

Norge: Ekstreme jæger og deres regering er en konkret trussel mod rovdyrene

.

Det er hovedsageligt rovdyr fra Sverige, der angriber får på græs uden for Ulvezonen. Dette bekræftes i en forskningsrapport fra 2017, som blandt andre ulveforsker Peter Wabakken står bag.

“Næsten hundrede procent af alle ulve, der ligger udenfor Ulvezonen vest for Glomma, er født i Sverige,” siger Flagstad.

I foråret er der registreret syv strejfende ulve i Norge, og fem er DNA analyseret. Alle fem var fra revir i Sverige.

Dette inkluderer ulven, der blev skudt i Stor-Elvdal i maj, og ulven der tog får i Jevnaker og Ringerike tidligere i sommer.

“Hvorfor er det kun ulve udenfor zonerne og ikke dem indenfor zonerne, der angriber får på græs?

“Det er fordi ulvene i zonen er stationære. Det vil sige, at de bliver inden for revirets grænser, og går derfor ikke efter får på udemarken, siger Flagstad.

Men der er nogle undtagelser. Nord for Ulvezonen, øst for Glomma, har der været et noget større træk af ulve, der er udvandret fra norske revir.

I 2016 blev tre ulve registreret i Spekedalen, der ligger i Rendalen udenfor Ulvezonen. To af disse kom fra Helnorsk revirer.

.

Ulv med store unger

WWF-Norge retssag mod staten: 13 vigtige alfa-ulve er forsvundet

.

Det lokale Rovdyr-udvalg besluttede tirsdag, at tre ulvefamilier indenfor ulvezonen skal udryddes, således i alt 30 ulve i den kommende licensjagt.

Hvis ingen protesterer mod det, betyder det, at tre ulveflokke indenfor rovdyrzonen bliver dræbt.

.

Ulve-retssager i Norge og Finland viser den danske skal strammes op…!

.

Formålet med licensjagt er at regulere rovdyrebestanden ned til et minimum for at forhindre skader på landbrugets dyr.

Selv om ulveforskerne har fastslået, at de fleste af de ulve , der har skadet fårene, er strejfende, og kommer fra Sverige, mener Hedmarks Rovdyr-udvalgs leder, at det er hensigtsmæssigt også at skyde ulveflokkene i ulvezonen.

Den norske regering fører en – utryddelseskrig mot rovdyrene

Arnfinn Nergård i rovviltnemnda forsvarer uttaket av ulveflokker innenfor ulvesona.

“Hvad der sker inden for rovdyrzonen er vigtigt for det der sker uden for rovdyrzonen. Hvis du afliver ulveflokke inden for zonen, vil der kunne komme ulve vandrende fra Sverige og indtaget de tomme revir, vil derfor ikke færdes ud for zonen”, siger Nergård.

(Som så kan bortskydes efterfølgende!!!!)

“Tror du ikke på forskerne, der siger, at det er strejfende svenske ulve, der normalt skader fårene?

– Jeg tror ikke billedet er så klart. Det kan være i de fleste tilfælde, men ikke alle, siger Nergård.

Han henviser til ulveangrebene i Rendalen sommeren 2016, hvor omkring 160 får blev dræbt. Tre ulve stod bag angrebene, og to af dem var fra norske stammer.

Frygt for flere ulv i Norge

I Nord-Østerdal er det stadig jagt efter ulve, der har dræbt fårene i området.

Landmændene fortvivler over situationen og er bange for, at det forværres.

I Sverige har myndighederne aflyst licensjagt på ulve i den kommende vinter, fordi den skandinaviske ulvepopulation er faldende.

Forsker ved NINIA Øystein Flagstad vil ikke tænke over, om det vil betyde flere eller færre ulve i Norge.

“Jeg vil ikke undre mig.” Vi må vente med at se.

Kilde: nrk.no/ho

.

Norge: Ulvenes overlevelse handler alene om rå magt, penge og indflydelse

.