Store mængder giftigt vand forurener Grand Canyon

grand canyon

.

Gigantisk fejl sender giftigt vand mod Grand Canyon

Tirsdag, den 11. august 2015

I den amerikanske delstat Colorado har en gigantisk miljøforurening fra en forladt guldmine farvet Animas-floden orange og fyldt flodvandet med tungmetaller og syre.

 

 

Der er erklæret undtagelsestilstand i to amter, og det er fortsat uklart, hvad konsekvenserne bliver for miljøet. Navajo-indianernes store reservat bliver snart ramt af det forurenede vand, og her vil ledelsen lægge sag an mod myndighederne, der var årsag til udslippet. 

 

 

Den gigantiske forurening begyndte i onsdags, hvor over 12 millioner liter forurenet vand løb ud af guldminen “Gold King Mine” mens miljømyndighederne var i færd med at undersøge minen. Der blev brugt tunge entreprenørmaskiner til undersøgelsen, og graveaktiviteten medførte at der gik hul på en lomme med vand, som gav sig til at strømme ud i den nærliggende flod.

 

 

Vandet indeholder zink, kobber, jern, arsen og bly. Der er desuden løbet så meget syre ud i floden, at flodvandet i den nærliggende by Durango på et tidspunkt har en pH-værdi som sur kaffe.

 

 

Det giftige vand vil om nogle dage nå Coloradofloden og Grand Canyon. Vandet bliver dog blandet op med vand fra andre bifloder i søen Lake Powell, så miljøskaderne i selve Grand Canyon ventes at blive meget begrænsede.

Animas-floden, hvor forureningen er værst, leverer blandt andet vand til et reservoir der benyttes af byen Durango med 17.000 indbyggere. Og i takt med at kemikalierne flyder ned ad floden, må de nærliggende samfund lukke deres drikkevandsboringer.

Selve guldminen, Gold King Mine, var i brug fra 1890’erne til 1920’erne. Gennem den seneste tid er der løbet giftigt vand ud af minen, og det var i et forsøg på at stoppe lækagen, at miljømyndighederne slog hul på det giftige underjordiske vandreservoir.

Hele området, hvor minen befinder sig, er fyldt med gamle guldminer. Mange af dem er fyldt med miljøgifte fra dengang, man så stort på mængden af tungmetaller i jord og spildevand, når der skulle udvindes guld.

 

 

Vandløbet i nærheden af guldminen er i forvejen så forurenet, at der næsten ikke er noget dyreliv, men længere nede af strømmen er fiskene i fare for at dø, fordi spildevandet indeholder jernoxid, der kan sætte sig i fiskenes gæller, så de bliver kvalt.

Alle kemikalier og tungmetaller ender til sidst i havmiljøet, hvor det så indgår i fødekæden.

 

 

 

.

.

Historien vil gentage sig…..!

SUNNI, KUFFAR, SHIA

.