Støjberg skruer igen på “muslim-knappen” i kampen om de “billige stemmer”

Mens politikerne på den ene side vil forbygge radikaliseringen af muslimerne, tillader de på den anden side folkevalgte at radikalisere muslimerne….!

.

Der er mange måder folk udlever deres opvækst psykiske fortrængninger på. Men det skaber bestemt ikke et godt samfund, dersom disse ubevidste fortrængninger kommer til udtryk hos landets politiker.

Denne gang finder Venstres radikaliseringsminister, Inger Støjberg, det »både fagligt relevant og hensigtsmæssig« at få sat tal på, hvor mange ikkevestlige (muslimer), der kan forventes at være i Danmark år 2060.

Man skulle ellers mene, at det var mere væsentligt at få undersøgt, hvor mange psykisk syge dansker, der kan forventes at være i Danmark år 2060. Det er nemlig ikke uvæsentligt, da det vil får endnu mere indflydelse på de folkevalgtes realitetssans til den tid.

Det halter nemlig allerede slemt med realitetssansen i dette herrens år 2017.

Danskerne er ikke i tvivl: Psykisk sygdom er største sundhedsproblem

.

Modsat Inger Støjbergs sukkersøde lagkage….

Der kommer det meget højreekstreme Dansk Folkeparti med deres fascistiske budskaber i småbidder.

.

Dansk Folkeparti hurtigt på pletten og kræver, at der bliver afsat en halv million eller helt præcist 600.000 kroner, til at lave en fremskrivning af, hvor mange indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere der vil være i Danmark i 2060.

Kravet kommer, efter den såkaldte “integrationsminister” Inger Støjberg (V) i et svar til Folketingets integrationsudvalg skriver, at det beløb er prisen for at lade Danmarks Statistisk lave en sådan befolkningsfremskrivning.

En fremskrivning Inger Støjberg selv betegner som »både fagligt relevant og hensigtsmæssig«.

»Det undrer mig, at Inger Støjberg skriver, at hun selv er for ideen men ikke nævner noget om selv at finde pengene,« siger formanden for Folketingets integrationsudvalg, Martin Henriksen (DF).

.

Hvorfor er Dansk Folkeparti ikke sat på terror-listen?

.

»Men når integrationsministeren ikke vil, gør Dansk Folkeparti det (naturligvis) gerne. Hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt at finde pengene på Inger Støjbergs budget, vil Dansk Folkeparti tage det op under forhandlingerne om næste års finanslov. Og så går jeg da ud fra, at når Inger Støjberg er enig, så bliver det klaret hurtigt, så vi kan få tallene på bordet.«

I dag er det kun de to første generationer – indvandrere og deres børn – der registreres som havende udenlandsk herkomst, mens børn af efterkommere, altså tredje generation, oftest optræder som personer af dansk oprindelse.

Ifølge Danmarks Statistik var der ved årets begyndelse 20.187 børn af efterkommere med ikkevestlig baggrund i Danmark. Af denne gruppe er 99 procent under 25 år. Danmarks Statistik har offentliggjort statistik om denne gruppe siden 2007, og nærmere oplysninger om børn af efterkommere kan bestilles fra Danmarks Statistik af forskere og andre, som foretager analyser på området.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har også benyttet disse oplysninger i forskellige tilfælde.

.

Hvorfor bruge 600.000 kroner på noget, man allerede godt ved, og som man kun kan ændre ved danskerne få flere børn?

Dansk Folkeparti må se virkeligheden i øjnene, og få lavet en effektiv ynglestrategi til den danske befolkning….!

.

Integrationsministeren mener imidlertid, at det bliver mere og mere relevant at medtage den stigende gruppe børn af efterkommere i analyser, og hun vil derfor fremover mere »systematisk« lave analyser, der også omfatter denne gruppe, når det handler om for eksempel brug af dagtilbud og karakterer i grundskolen.

Enhedslistens integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, advarer til gengæld imod befolkningsfremskrivningen.

»Jeg synes godt nok, det er vildt, hvis man ikke engang i tredje generation tæller som ’rigtig dansker’. Grænsen bliver hele tiden rykket. Det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af.

Slet ikke hvis man ønsker bedre integration,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

.

Tages der højde for psykisk syge politiker i et demokrati?

.

For få år siden var det da også kun Dansk Folkeparti som krævede befolkningsprognoser, hvor tredje generation af indvandrere ikke karakteriseredes som danskere.

Dengang mente resten af Folketinget, at tredje generation skulle anses og opgøres som danskere.

»Der er ikke tegn på, at der venter en løsning lige om hjørnet. Når vi har folk, der jo indlysende føler et større loyalitetsforhold til andre kulturer end den danske, så er det faktisk relevant at opgøre efterkommere og børn af efterkommere og for den sags skyld også børnebørn. For vores skyld kan man godt gå til fjerde, fem eller sjette generation. Men hvis vi kan starte med tredje generation, er det en god begyndelse« siger Martin Henriksen.

Kilde: information.dk

.

https://holmskjold.net/islamofobi-er-et-politisk-redskab/

.