Steffen Troldtoft: Det er kun et spørgsmål om tid, før ulvene spiser mennesker!

Steffen Troldtoft mener, at det er hans røde hår, der er grunden til han blev moppet.

 

Ulvemysteriet – del 2: “Min far har tippet en ulv”

Research og tilrettelæggelse: Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen.

 

P4´s Ulvemysteriet blotlægger Steffen Troldtofts tanker og fantasier.

 

 

Anton Ringdal: Hej, Steffen. Vil du ikke starte med at præsentere hvem du er?

Steffen Troldtoft: Mit navn er Steffen Troldtoft. Jeg er formand for Ulvefrit Danmark.DK.

Anton Ringdal: Og hvorfor er du formand for Ulvefrit Danmark?

Steffen Troldtoft: Der skete det, at den tidligere formand han modtog en hel del trusler, og jeg var politik aktiv inden foreningen blev startet op, og interesseret mig for ulvespørgsmålene, og samtidigt skete der det, at min far ”tippede” en ulv, og det resulterede i jeg fik en masse trusler, af uransagelige årsager. Og så sidder jeg jo i den situation, at jeg fik en masse trusler, og foreningen kunne ikke finde en ny formand. Der var ikke nogen, der ville have den, og de var ved at blive enig med sig selv om, at hvis de ikke kunne finde en formand, så ville de blive nødt til at luk. Så var det jeg tænkte, at det var lidt vigtigt at foreningen ligesom bestod.

Anton Ringdal: Og hvorfor var foreningen så vigtig, synes du?

Steffen Troldtoft: Det er fordi vi ligesom er nødt til at have nogen til at demonstrere, at folk der bor på landet er imod ulv.

Anton Ringdal: Der er vel også nogen, der ikke er i mod ulven?

Steffen Troldtoft: Det er jeg ikke bekendt med. Ikke hvis de bor uden for byskiltet.

Anton Ringdal: Du kender ikke nogen, der ikke er imod ulve?

Steffen Troldtoft: Hvis de bor uden for byskiltet, så gør jeg ikke. Der skal nok være nogen. Men altså, så mange mennesker kender jeg heller ikke.

Anton Ringdal: Og vi sidder her på en parkeringsplads. Her er meget smukt må man sige. Hvorfor skal vi mødes på en parkeringsplads, og ikke hjemme hos dig?

Steffen Troldtoft: Der er jo igen fordi… eeh. Trusler og ting og sager. Det gør jo så jeg har hemmelig adresse og generelt når jeg mødes med folk, som jeg ikke ved hvem er… Så finde vi et neutralt sted. Og det er en parkeringsplads ind i en statsskov.

Ekstrabladet: Samuelsen var advaret af DR-vært om Steffen Troldtoft

Anton Ringdal: Hvorfor vi du gerne have ulven ud af Danmark?

Steffen Troldtoft: Jeg mener ikke der er plads til den i Danmark. Vi har et kulturlandskab med intensivt landbrug, og en tætbefolket…. Altså Jylland er tætbefolket. Hvis vi ser på, hvad vi kan forvent i fremtiden. Så ud over den allerede nu er ret hård ved fårebestandene rundt omkring. Så efterhånden som vildt forsvinder, så vil den være hård ved alle de husdyr, der er ude. Og det både heste og køer. Så der er sådan set ikke nogen undtagelse, jeg er bekendt med.  

Anton Ringdal: De ulve, der så er tilbage i Danmark, hvad synes du så man skal gøre ved dem?

Steffen Troldtoft: I praksis er der kun en udvej, og det er se at få skudt nogen af dem.

Anton Ringdal: Der er jo så blevet skudt en ulv. Din far har skudt én. Hvad synes du om det dengang?

Steffen Troldtoft: Det var noget forfærdeligt bøvl. Der når det kommer til stykket var det vel det rigtige af gøre det. Men det ændrer ikke på det var ulovligt.

Anton Ringdal: Hvad var bøvlet?

Steffen Troldtoft: Problemet er, vi ikke skal have ulve her. Og bøvlet var det cirkus, der var bagefter med trusler og retssager og jeg skal kom efter dig.

Anton Ringdal: Hvordan har det ligesom.. Hvordan har det påvirket jer efter den episode her?

Steffen Troldtoft: Man vender sig til det, og så er der selvfølgelig en masse problemer med trusler og alt mulig mærkeligt, og man er blevet berømt, og alt det, som følger med der, med man får rose af nogle og tilsvining af andre. Ja, jeg tror det mest beskrivende ord er, det er et forfærdeligt bøvl. Der er en masse ting, som man lige pludselig skal til at forholde sig til. Og så står man i en ny situation, som det havde været nemmere at have være foruden.

Anton Ringdal: Så I har også fået trusler af ”ulveelskerne”, eller hvad?

Steffen Troldtoft: Ja, masser. Jeg har vel anmeldt… Jeg har ikke tal på det længere. Men 50 plus. Og de fleste af dem tager politiet sig ikke af. Men der er vel faldet dom i 3 sager. To aktive polititilhold og… ja.

Anton Ringdal: Hvad skriver folk til det?

Steffen Troldtoft: Alt muligt fra påståeligt vrøvl, så fyldt med stavefejl, så jeg ikke aner, hvad de mener, til trusler og billeder af mig med trusler og så videre.

Liberal Alliances Steffen Troldtoft (LA) er med i video om den skudte ulv

Anton Ringdal: Hvorfor var det rigtige at gøre, at skyde den ene ulv der?

Steffen Troldtoft: Fordi den udviste opførsel, som var ikke acceptable i forhold til, at den ikke var sky. Den var ikke til at skræmme væk. Når vi så står med problemet, som vi ved, vi ikke få lov at gøre noget ved, så er du nødt til at gøre noget ved det selv. Sådan er det.

Anton Ringdal: Og hvordan ved du, den ikke var til at skræmme væk?

Steffen Troldtoft: Det prøvede jeg jo på. Jeg kørte efter den i en traktor. Jeg var ude af traktoren. Jeg kunne ikke få den ud af marken. Den nægtede simpel hen at gå nogen steder. Så var der ikke så meget andet, så efter den havde været der et stykke tid, ja men så….

Anton Ringdal: Så kom far forbi….

Steffen Troldtoft: Jeg havde ikke lige set, han ville skyde den, så… Men det ændre ikke på, at når det kommer til stykket, så var det meget fornuftigt.

Anton Ringdal: Hvad nu hvis ulven ikke havde udvist aggressiv adfærd, som du siger. Havde det så stadigvæk været en god ide at skyde den?

Steffen Troldtoft: Jeg vil sige, hvis den var stukket af ville det ikke have været muligt at skyde den. Men i og med det ikke er en god ide at have ulv i Danmark overhovedet, så er det en fornuftig ting af gøre at få dem skudt.

Anton Ringdal: Og det er alle ulvene her i Danmark?

Steffen Troldtoft: Formodentlig, ja. Det er jo lidt ligesom med rotter og lopper og lus. Vi kan godt beslutte os til vi godt vil af med dem. Men det er ikke ensbetydende med det kan lade sig gøre.

Politiet skal med ulvedrab vurdere om politikeren Steffen Troldtoft er: uskyldig eller medskyldig

Anton Ringdal: Og der er i øvrigt en del ulve, der er forsvundet. Hvordan tror du de er forsvundet?

Steffen Troldtoft: Naturlig dødelighed blandt ulve er ret høj, så det giver god mening.

Anton Ringdal: Men er det så ikke underligt, man ikke har fundet dem nogen steder?

Steffen Troldtoft: Hvem siger, man ikke har fundet dem?

Anton Ringdal: Det siger eksperterne jo. De peger selv på, at de jo må have fundet dem, hvis de var døde af naturlige grunde. (Steffens latter høres i baggrunden.)

Steffen Troldtoft: Ja, det er Aarhus Universitet. Dem kan du altså ikke regne med.

Anton Ringdal: Så det stoler du ikke på?

Steffen Troldtoft: Nej, altså. Aarhus Universitet er mere utroværdige end Rokkoposten for fanden.

Anton Ringdal: Hvad er det så du tror er forkert i det?

Steffen Troldtoft: Når det kommer til stykket vil de fleste lodsejere intet som helst have med dem at gøre. Så er der nogen, der finder en ulv, så fortæller de det ikke til dem.

Anton Ringdal: Så du tror ikke, at der er skudt flere end den ene ulv der?

Steffen Troldtoft: Jeg har ikke nogen til at tro det… Altså, der har gået en helt masse rygter og det er så dem Aarhus Universitet de henviser til. Dem af dem, at har været kød nok på, som man kunne lave noget efterforskning på, som man har fulgt op på. Og 100% af dem jeg har fulgt op på er jeg nået frem til, at sådan som historien går, så kan det ikke lade sig gøre at det passer.

Anton Ringdal: Det jeg hører fra mange er de siger det er at de gætter på, at jæger skyder dem og så graver dem ned bagefter.

Steffen Troldtoft: Det står jo folk frit for at gætte på, men altså folk kan gætte på alt muligt mærkeligt, altså….

Anton Ringdal: Det vil du ikke gætte på?

Steffen Troldtoft: Jeg tvivler meget på det.

Anton Ringdal: Jamen. Du sagde før man skulle skyde dem.

Steffen Troldtoft: Ja, men lovligt jo.

Anton Ringdal: Men tror du det nogensinde kommer til at ske?

Steffen Troldtoft: Ja, det er jeg ret sikker på det gør. Når du ser på, hvor stort et skadedyr, vi egentlig har med at gøre. Og opgør resultaterne af det. Så er det et spørgsmål om tid.

Anton Ringdal: Og hvordan kan det være, at… Hvor gammel er du?

Steffen Troldtoft: Jeg er fra 83.

Anton Ringdal: Og det ulve noget. Hvorfor fylder det så meget for dig? Hvorfor kan du ikke bare være ligeglad?

Steffen Troldtoft: Fordi jeg bor og arbejder herude. Der er en hvis sandsynlighed for, det er mig de kommer og bidder i på et tidspunkt. Eller nogen jeg kender.

Anton Ringdal: Altså simpel hen frygten for de skal angribe… altså mennesker?

Steffen Troldtoft: Ja, men det ikke endnu. Men det kommer! Først så udrydder de hjortevildtet. Det tager 20-25 år. Og derefter så spreder de lidt ud og finder ud af, hvad der ellers er af byttedyr. Det vil sige, det kommer til at gå ud over, altså når de er færdig med kronvildt, dåvildt og råvildt i det her område. Så kommer det til at gå ud over ræve, grævling, hare, og hvad vi ellers har af småvildt og husdyr. Men det som begynder at ske, når der mangel på vildt til dem, så er det vi begynder at se kobbel-dannelser, Og når vi ser kobbel-dannelser, så er det vi begynder at se skinangreb og rigtige angreb på mennesker.

Anton Ringdal: Så ulven vil først dræbe alle dyr og så vil den begynde at angribe os?

Steffen Troldtoft: Det handler om på et eller andet tidspunkt, så er der så få byttedyr tilbage for eksempel kronvildt, at der er noget andet, der er nemmere at finde og tag.

Anton Ringdal: Og er du helt sikker på det vil komme til at ske, hvis ulven bliver ved med at være her?

Steffen Troldtoft: Ja, det er det bedste gæt jeg kan komme med baseret på den forskning, der er tilgængelig.

Anton Ringdal: Vil den så spise os, eller bare angribe, tænker du?

Steffen Troldtoft: Den angriber kun med henblik på at spise. Hvad hedder det… Det er jo ikke fordi den er ond på den måde. Den har ikke et specielt ønske om at mishandle. Den gør det bare.

Anton Ringdal: Så den går i gang med at spise menneskene her. Når den har taget en stor del af dyrene?

Steffen Troldtoft: Når der ikke er anden mad tilbage, så vil det være dem, den begynder at angribe. Så får vi nok lov til at gøre noget.

Anton Ringdal: Tror du ikke også, at der sker noget inden. Altså, hvis den er i gang med at spise alle dyr i området?

Steffen Troldtoft: Det kræver jo nogle af de andre foreninger tager sig sammen til at gøre en indsats. Og det er der ingen indikation på der er.

 Anton Ringdal: Men der er vel også langt fra nu til den skulle have, altså ulven skulle have spist næsten alle dyr?

Steffen Troldtoft: Der skal vi op og have de 100, som de snakker om der er plads til i Jylland.

Anton Ringdal: Så det du ligesom, altså det du frygter, hvis vi skal følge den helt til dørs, det er det tidspunkt, hvor der er 100 ulve og de har spist de fleste af dyrene, og så begynder de at angribe menneskene?

Steffen Troldtoft: Formodentlig, ja….

Anton Ringdal: Men er der nogen som helst steder i verden, hvor ulvene har udryddet næsten alle dyr, og så begyndt at spise af menneskerne?

Steffen Troldtoft: Rusland.

Anton Ringdal: Der er det sådan?

Steffen Troldtoft: Ja, ja. Du kan se på det også historisk. Også tilbage i Europa for nogle hundrede år siden, altså.

Anton Ringdal: Men der er vel stadig en masse dyr tilbage i Rusland?

Steffen Troldtoft: Ikke sammenlignet med for eksempel Jylland.

Anton Ringdal: Så i Rusland har ulvene spist de fleste dyr og spiser nu mennesker?

Dommen mod ulvedræberen vil afspejle samfundets ansvarlighed.

Steffen Troldtoft: Hvis du skal gøre dig umage med at være manipulerende. Er du blevet oplært af DR eller noget sådant?

Anton Ringdal: Hvad tænker du… manipulerende?

Steffen Troldtoft: Ja, ja. Du sidder der og prøver at dreje historien til at være ekstrem og idiotisk.

Anton Ringdal: Det er jo bare det… Du siger jo, det er sket i Rusland det her.

Steffen Troldtoft: Ja, de har da også flere gange haft angreb på mennesker i Rusland.

Anton Ringdal: Men det er jo også noget andet, end at bruge det som eksempel på, at ulven begynder at spise mennesker, fordi der nærmest ikke er flere dyr tilbage?

Steffen Troldtoft: Men det er jo, når ulven begynder at spise mennesker, hvis den gør det, så er det jo der, hvor det virkeligt er begyndt at gå galt. Så det er jo en definition af det du spørg om, ikke? Og den ekstrem situation er vi ser overfald på mennesker, og det formoder jeg kommer til at ske, hvis vi ikke gør noget. Du når aldrig nogensinde til det punkt, hvor ulve har udryddet hjortebestanden, som du har insinueret, at den begynder at udrydde den menneskelige bestand også i området. Det, det, det er vanvittigt vil jeg tro.

Anton Ringdal: Det var blot dine egen…..

Steffen Troldtoft: Nej, det var det ikke! Det var din egen måde at vinkle det på.

Anton Ringdal: Det synes jeg virkelig ikke det var.

Steffen Troldtoft: Nej, men det tager du fejl af.

Anton Ringdal: Jeg har talt med flere ”ulveelsker”, som ikke har lyst til at være med i mit program. Fordi de simpel hen er nervøse og bange for de også modtager trusler. Hvad tænker du om det?

Steffen Troldtoft: Jeg har endnu til gode at se det er dokumenteret, at de har modtaget en trussel. Men det er fint. Altså! Jeg skal ikke spekulere i om de har modtaget, eller vil deltag eller ikke vil deltage. Når de siger de modtager trusler, så tror jeg ikke på dem, for jeg har ikke set nogen eksempler på det endnu.

Anton Ringdal: Men jeg har set nogen, hvor de har fået tilsendt for eksempel et billede af deres kone. Og så står der sådan, hun ser vel nok sød ud., for eksempel.

Steffen Troldtoft: Okay. Det har jeg ikke set. Men vil så råde dem til at melde det til politiet. Jeg vil nok spekulere i der var andre årsager, end de var bange for trusler.

Anton Ringdal: Hvad skulle det være?

Steffen Troldtoft: Det vil jeg helst ikke sige. Det er ikke flinkt at sige.

Anton Ringdal: Hvad kunne det være?

Steffen Troldtoft: Hvis man nu ikke er i strand til at argumentere for sine synspunkter, og hvis man er nervøs for  journalisten at stille kritiske spørgsmål, så er det jo ikke smart at deltage i et interview.

Anton Ringdal: Så du tror simpel hen de lyver, når de siger til mig, at det handler om de er bange for at være med?

Steffen Troldtoft: Når de siger, de modtager trusler, så tror jeg ikke på dem. For jeg ved, hvor vilde de er med at lave politianmeldelser af alt muligt mærkeligt. De plejer ellers at være meget gode til at offentliggøre screenshots af alt muligt mærkeligt, hvis de tror, de har en sag. Så nej, lige præcist den del af sagen tror jeg ikke på.

Anton Ringdal: Jeg har set en del screenshots fra nogle af de Facebook-grupper, hvor folk skriver nogle rimelige nogle vilde ting, altså i forhold til ulven. De skriver: ”Jeg håber de dør af blyforgiftning”.

Steffen Troldtoft: Ja, ja! Det er jo klart, at der er en hel del mennesker, som mener det burde være lovligt at skyde ulven. Og mener, det er den vej den skal. Det bakker vi fuldt op over.

Anton Ringdal: Hvad synes du om de kommentarer, der har været der ind. Det handler jo ikke om det skal være lovligt. Men om de skal gå ud og gøre det nu?

Steffen Troldtoft: Pas! De fleste af dem læser jeg som om, at folk synes det skal være lovligt at gøre det nu. Men det som man læser det. Nu har vi jo ikke nogen konkret kommentar at forholde os til nu og her. Så jeg må tage det lidt generelt for nogle af de ting jeg har set, og øøh!

Anton Ringdal: Jeg har faktisk nogle af kommentarerne. Skyd dem, gav dem ned og hold kæft med det. Hvad tænker du om den?

Steffen Troldtoft: Pas! I hvilken kontekst er den givet?

Anton Ringdal: Det er en kommentar i en tråd givet inde i Ulvefrit Danmark. I nogen af de her lukkede Facebook grupper.

Steffen Troldtoft: Til hvad?

Anton Ringdal: Jeg kan ikke huske hvad tråd-starteren starter med at skiv.

Steffen Troldtoft: Okay! Så er det jo rimeligt meget uden kontekst. Men der er så en der mener, at man bør gøre noget ved det nu, selv om det ikke er lovligt.

Anton Ringdal: Der er også en: ”Skyd det kryb. Kan de ikke forsvinde ligeså stille”. ”Hvis jeg møder en ulv, så er jeg klar. Bagefter vil jeg nyde udsigten”. ”Jeg vil personligt grave et hul til ulven. Alle vi ulvehader ved jo godt…”.

Steffen Troldtoft: Det er jo ikke engang screenshots. Det er nogen der har skrevet det til dig, der ind under.

Anton Ringdal: Det screenshot vi har set. Nu har jeg bare skrevet det ned her for det er lidt mere overkommeligt for mig. ”Alle vi ulvehader ved naturligvis godt, hvordan ulvene er forsvundet. Godt arbejde”.

Steffen Troldtoft: Det lyder ikke som nogen på vores side ville have skrevet, hvis jeg skal være helt ærlig.

Anton Ringdal: Det handler jo ikke om, hvorvidt man skal gøre det lovlig.

Steffen Troldtoft: Nej. Så umiddelbart så nej.

Anton Ringdal: Hvad synes du så om de beskeder?

Steffen Troldtoft: Jamen det er jo noget bøvl, at det ikke er lovligt at gøre noget ved det så.

Anton Ringdal: Men er det okay, at folk skriver de ting?

Steffen Troldtoft: Jamen hvis du har en holdning til, hvordan de ting skal gøres, så kan du vel godt… Jeg skulle til at sige, at vi lever i et frit land. Det gør vi jo ikke. Men vi har stadigvæk en vis ytringsfrihed…

Anton Ringdal: Så det synes du er okay, at de som er på din side skriver sådan nogen ting?

Steffen Troldtoft: Pas! Som sagt har vi ytringsfrihed. Og jeg forstår holdningen. Så på den måde, så… Det ville være det rigtige at gøre, at få nogle af dem skudt. Men vi er nødt til at få det gjort lovligt først. Jeg er med på nogen siger, lov er lov, og lov skal holdes. Men altså, hvis du ser det fra en lidt anden sige og har et så stort problem, at du vil villig til at gøre noget ved det. Ja men så må du jo gøre noget ved det, så må du tage konsekvenserne ved det. Og det kan være noget forfærdeligt bøvl

Anton Ringdal: Så du støtter også op om det?

Steffen Troldtoft: Jeg støtter ikke op om det. Jeg forholder mig bare til, at sådan er tingene, og det er træls.

Anton Ringdal: Men du vil heller ikke gå ud og sige, at det er forkert at skyde dem nu?

Steffen Troldtoft: Det er ulovligt, at skyde dem nu. Men problemet er, hvis det er det rigtige at gøre er ulovligt, hvad, hvad… Hvordan skal jeg så svare på dit spørgsmål?

Anton Ringdal: Så du synes ikke det er forkert?

Steffen Troldtoft: Det er ulovligt. Hvis det er ulovligt, så skal du være meget grundigt overveje, hvad du gør inden. Fordi så risikerer du at komme i spjældet.

Et bevidst hærværk (?) udløste en ny bølge had mod ulven – Det kan udvikle sig alvorligt!

Anton Ringdal: Men du synes ikke personligt, at det er forkert, hvis nogen går ud og skyder ulvene. Selvom det er ulovligt?

Steffen Troldtoft: Jamen altså… Igen. Hvis det rigtige at gøre er ulovligt, er det så rigtigt eller forkert… altså. I princippet er det forkert at overtræde loven. Men der er ikke udsigt til vi får lavet om på loven. Så hvad gør vi så? Det er derfor jeg siger, at jeg ikke rigtig forholder mig til det spørgsmål, fordi hvad så? Jeg har ikke tænkt mig at gå ud og skyde den.

Anton Ringdal: Og du kunne aldrig selv finde på at skyde en ulv?

Steffen Troldtoft: Du kan fandme tro, ligeså snart det bliver lovligt, så skal jeg nok klippe én.  

Anton Ringdal: Hvad hvis det er ulovligt?

Steffen Troldtoft: Hvis det er ulovligt, så skal jeg ikke. Længere er den ikke.

Anton Ringdal: Er du overbevist, der kun er skudt én ulv i nyere tid?

Steffen Troldtoft: Altså. Nej det er jeg ikke. Men som sagt, kan jeg kun agere ud fra de informationer jeg har. Ud fra de informationer jeg har er der ikke skudt andre.

Anton Ringdal: Når jeg taler med nogle af de ”ulveelsker”, kalder jeg dem nu, er der også nogle, der peger på jer, og siger, at de tror I har skudt flere. Og der er jo ikke nogen, der har nogen som helst beviser. For noget som helst. Hvad synes du om, de siger sådan nogen ting?

Steffen Troldtoft: Det ville være så rart, at folk kunne kunne finde ud af ikke at lyve. Men det kan de jo ikke, og de manipulere med billede, og de kommer med sindssyge historier, og chikanere folk, truer folk og sviner folk til….

Anton Ringdal: Hvad er det for billeder, som de snyder med?

Steffen Troldtoft: Det er når du ser screenshots, som de har taget, og uploader på deres egen sider, og se, se. Nu er der en der har skrevet sådan og sådan. Så er det ret tit der er manipuleret med dem. Det har jeg set, og været med til at demonstrere, at nogle af billederne er blevet manipuleret.

Anton Ringdal: Så du har beviser på det?

Steffen Troldtoft: Ja, det har jeg.

Anton Ringdal: Det må du gerne sende til mig bagefter.

Steffen Troldtoft: Det gør jeg ikke.

Anton Ringdal: Det vil du ikke gøre?

Steffen Troldtoft: Nej!

Anton Ringdal: Hvorfor?

Steffen Troldtoft: Fordi noget af det er udleveret fortroligt.

Anton Ringdal: Jeg talte med Preben Andersen.

Steffen Troldtoft: Jeg har hørt om ham. Han er bindegal.

Anton Ringdal: Ham gik jeg en lille tur med. Og der var vi faktisk tæt omkring der, hvor du har en mark og et tårn, altså et jagttårn. Og han sagde, at han nogen gange sad der for at holde øje med dyrene. Men også for at se om der skulle ske et eller andet.  

Steffen Troldtoft: Han gør sig umage med at sprede løgn historier og chikaner, Ja.

Anton Ringdal: Men han har ikke sagt, der er sket noget. Han siger bare, han nogen gange har stået der og kigget.

Steffen Troldtoft: Han har sikkert kommet med udtalelse om mig også. Han er et kæmpe røvhul.

Anton Ringdal: Hvorfor er han det, synes du?

Steffen Troldtoft: Det er bare den måde han opfører sig på, lyver og spreder løgn historier, og sådan.

Anton Ringdal: Hvad synes du om, han nogle gange sidder der og kikker ned fra dit jagttårn?

Steffen Troldtoft: Jeg så helst han blev langt væk, men det gør han ikke. Så ja….

Anton Ringdal: Hvorfor er han et røvhul?

Steffen Troldtoft: Fordi han lyver…

Anton Ringdal: Hvad lyver han om? Hvad siger han om dig, synes du?

Steffen Troldtoft: Om mig. Generelt har han en historie på Facebook engang i mellem, hvor jeg er nævnt i, og der yderst sjældent noget der passer overhovedet.

Anton Ringdal: Hvad syns du om de inkarneret ”ulveelsker”?

Steffen Troldtoft: Så er jeg nød det censurer, selvcensurerer mig selv ganske betydeligt.  

Anton Ringdal: Hvis du bare skal give den gas….

Steffen Troldtoft: Ja igen. Jeg tror det er der, man selvcensurerer og siger, de er afskyelige mennesker, og så lader vi den bare ligge der.

Anton Ringdal: Punktum?

Steffen Troldtoft: Ja!

Anton Ringdal: Tusinde tak for du ville tale med mig.

Steffen Troldtoft: Ja, det bliver spændende at se, hvad der bliver ud af det.

Kilde: radio4.dk

.

Chefredaktør har med anstrengelse forståelse for “Skyd, grav og hold kæft!”

.