Sprøjtegift skyld i massiv fugledød i Frankrig – en miljømæssig katastrofe

Foto: John Larsen/DOF

.

Døde insekter som følge af pesticider truer fuglenes overlevelse

.

De seneste femten år er antallet af fugle i det franske landskab faldet med en tredjedel ifølge en rapport fra det franske National Centre for Scientific Researh (CNRS).

Det skriver The Guardian.

Frankrigs Nationalmuseum, der er medforfatter på rapporten kalder rapportens resultat for en krise der nærmer sig en “miljømæssig katastrofe”.

.

.

Forskerne bag rapporten mener ikke, at problemet ligger i, at fuglene bliver forgiftet. Det handler ifølge dem snarere om, at den mad de indtager, er væk.

Fuglene afhænger nemlig af insekter som føde.

De mener, at den primære synder, når det kommer til insekternes forsvinden, er pesticider, der bliver brugt på store områder af monokulturafgrøder.

Monokultur er en den typiske form for dyrkning, hvor man dyrker en bestemt planteart på et større areal gennem længere tid, f.eks. majs eller hvede.

På trods af, at den franske stat har en 2020-plan, der tydeligt beskriver, at brug af pesticider skal halveres inden 2020, så er salget af pesticider steget.

Studiet, der i høj grad har været afhængig af hundredevis af frivillige ornitologer, indikerer, at nedgangen i antallet af fugle for alvor tog fart i 2016 og 2017.

Men selvom størstedelen af arterne er faldet i antal, er der en enkelt succeshistorie. Den hvide stork. Man mener, at grunden til storkens stigende udbredelse er, at flere franske byer har lavet falske ynglesteder til storkene.

.

.

Fakta: Ulovlige gifte har kostet mindst 53 fugle livet

Og også på dansk jord har der været en nedgang i fuglepopulationen.

Optællinger fra Dansk Ornitologisk Forenings Atlas-projekt viser, at der er en tydelig nedgang i flere arters udbredelse.

Atlas III, der er den nyeste optælling, har til mål at dokumentere udbredelsen alle ynglende fuglearter i Danmark.

Resultaterne fra optællingen sammenlignes med tal fra tidligere år, og derved ses en udviklingstendens for de forskellige arter.

Det kan eksempelvis være gifte som carbofuran og parathion.

De døde fugle fordeler sig således:

Rød glente: 11 døde fugle.
Havørn: 9 døde fugle.
Musvåge: 8 døde fugle.
Tårnfalk: 6 døde fugle.
Fjeldvåge: 1 død fugl.
Kongeørn: 1 død fugl.
Sølvmåge: 9 døde fugle.
Hættemåge: 5 døde fugle.
Gråand: 3 døde fugle.

Ifølge biolog Knud Flensted viser tallene kun toppen af isbjerget, da mange døde rovfugle ikke bliver fundet eller sendt videre til undersøgelse.

Han opfordrer alle, der finder døde rovfugle, til at tage foto og/eller video og kontakte Dansk Ornitologisk Forening, politiet og Miljøstyrelsen.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: theguardian.com

.

DOF: 3 millioner fugle er forsvundet fra det åbne land

.