Sognepræst Kathrine Lilleør om imam, der dømmer på vegne af Allah…

Danmark Sognepræst Kathrine Lilleør 3

.

Under overskriften “Modige imamer” har sognepræst, Kathrine Lilleør, der har en ph.d.-afhandling om H.C. AndersenEventyrenes vidtlysende blink, og som blogger på den borgerlige Berlingske, dersom hun ikke optræder på TV i alle mulige sammenhænge, naturligvis også en mening om Islam….

 

Imam Mohammed Karabila nægter at begrave den ene af de to døde terrorister fra Saint-Etienne-du-Rouvray. ”Vi vil ikke besudle islam med denne person”, siger Mohammed Karabila: ”Vi vil ikke hjælpe til med at gøre liget klar eller med selve begravelsen”. Bom!

Imam Karabila er ikke hvem som helst. Han er leder af den  – lokale – kultursammenslutning for muslimer, og han taler på flere  – lokale – imamers vegne.

.

.

Siden hans markante udmelding har Det Franske Muslimske Råd, der er Frankrigs største muslimske organisation, opfordret franske muslimer til at vise solidaritet og medfølelse. Mange franske muslimer har siden fulgt den opfordring ved at gå fredsmarch eller deltage i katolske messer, skriver Kathrine Lilleør.

.

.

Og fortsætter, som om der var en general opbakning i det muslimske samfund omkring afvisningen af at begrave den unge muslim, så han ikke vil få en korrekt muslimsk begravelse. Det synes ikke at være tilfældet.

Men ikke desto mindre se Kathrine Lilleør det, som “den hidtil klarest imam-afstand fra IS-terror, verden har set. Fordi den er så konkret, at ethvert skolebarn kan forstå den. Når danske imamer og medløbere lidt ironisk siger, hvor meget skal man tage afstand, så står det herefter bøjet i guld og emalje.”

.

“Den afstandtagen må koste. Selvfølgelig. For første gang så langt øjet rækker fornemmer jeg et pastoralt slægtskab med en gruppe imamer.”

Hvorefter hun fortæller, “Præster som vi alle er. Ikke at begrave en trosfælle er kontroversielt, vil altid kunne diskuteres. I det lutherske brød vores kirkefar med paven i Rom, fordi præster ikke skal stille sig mellem Gud og den enkelte. Vi lutherske præster skal uddele nadver til enhver og begrave enhver kristen. Uanset, hvad vedkommende har gjort. Stikkere, mordere, terrorister. Principielt skal vi det. Men som altid i kristendommen, da risikerer man at ende ovre hos farisæerne, hvis man ophøjer principper og love, og gør dem eviggyldige. Hvis man gør principper vigtigere end mødet med mennesker her og nu, da har man altid et problem. Ifølge Kristus.”

Alle præster, imamer og andre forkynder af Gud bør vide, at Gud alene vurderer mennesket efter fortjeneste. Hvilket mennesket ikke har forudsætninger for, da de som tilfældet: sognepræst, Kathrine Lilleør, blander egne personlige følelser ind.

Har sognepræst, Kathrine Lilleør, mon gjort sig den tanke i det videre perspektiv, hvem man ellers kunne forestille sig, der ikke fortjente en begravelse i overensstemmelse med dennes tro. Der har afstedkommet mange flere uskyldige menneskers døde – direkte eller inddirekte?

.

.

Kathrine Lilleør forståelsesforvirring omkring religionerne fremgår af det videre…

Lakmustesten er derfor, om jeg selv ville gøre det samme. Nægte at begrave en muslimsk terrorist. Det ville jeg selvfølgelig ikke. Jeg begraver gerne døde islamistiske terrorister. Men hvis jeg tilhørte det kristne mindretal i Saudi Arabien, og vi forestiller os, at vi kristne havde fået borgerskab på lige fod med saudierne, og så en lille-bitte hård kerne af kristne terrorister hærgede blandt sauderne, gik ind i moskeer og halshuggede imamer. Ville jeg så nægte at begrave sådan en terrorist? Vel ville jeg så. Ville jeg være anfægtet? Selvfølgelig. Men ville jeg vurdere, at det var livsnødvendigt at signalere til de venlige muslimske saudere, at kristne ikke under nogen form vil gøre fælles front med sådanne terrorister? Ville jeg faktisk mene, at for at forhindre folkelig selvtægt mod uskyldige kristne var det afgørende, at jeg som præst sagde fra? Så absolut.”

Imam Mohammed Karabila har gjort det, der skulle gøres. Lige her og nu. Som verden ser ud denne sommer. Hædres skal han og hans ligesindede imamer. Se, hvilken indflydelse, deres klare afstandtagen allerede har haft. Det har forenet franskmænd. Intet mindre. Tildækkede kvinder i bøn ved den katolske messe i søndags illustrerede den samhørighed, vi alle i disse tider er så afhængige af.

Nu venter vi, som så ofte før, på de danske imamer. Vil I vise samme mod som Jeres franske kollegaer? Vil I nægte at begrave den næste islamistiske terrorist på dansk jord? Vil I opfordre Jeres menighed til i solidaritet at komme til søndagsgudstjenster næste gang Europa bliver udsat for terror?

Kom nu! Det vil med sikkerhed gøre en ligeså stor forskel i Danmark, som det har gjort i Frankrig.

Kilde: kathrine.blogs – Kilde: theguardian.com – Kilde: edition.cnn.comKilde: foxnews.com – Kilde: bbc.com – Kilde: euronews.com

.

.

Yahya hassan__digte_800349y

“De vrede unge mænd” hedder Yahya Hassan og Omar El-Hussein – Årsagen hedder Israel

.