Søren Espersen understreger, hvorfor DF ikke kun er en trussel mod naturen.

Høyre politiker, Laila Davidsen, vil udrydde ulven i Norge

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kæmper om at blive Danmarks mest fascistiske parti.

.

DF er enestående ubegavet hvad naturen og klima angår, for det har ikke deres interesse overhovedet, og er så angstneurotisk manipulerende befolkningen, at partiet er til skade for Danmark.

Så det er ikke ulvene, der skal udryddes…. men partiet!

.

​I 2017 har der været 23 ulveangreb på dansk jord. Det vurderes overvejende der er tale om en og samme ulv, der har luret en mulige måde at komme nemt til føden.

Der er ikke usædvanligt.

Nu må det være nok, mener Dansk Folkeparti, der har brug for opmærksomhed i forhold til Nye Borgerlige. Og for hele deres angstneurotiske forhold til omverden ikke alene kommer til at handle om muslimerne.

.

Laila Davidsen sier til Dagbladet, at hun mener at vi ikke trenger rovdyr i Norge…!

.

Da et par ulve i foråret fik unger, afstedkom det naturligvis megen omtale og begejstring, men helt forudsigeligt også bekymring for disse sagnomspundne ulve, som nogle forældre kørte hysteriet op til, at nu turde de ikke længere tage deres børn med på skovtur.

Et hysteri, der var godt hjulpet på vej af Dansk Folkepartis såkaldte “miljøordfører”, Pia Adelsteen, der straks så ulvene æde alle skovbørnehavernes børn.

.

Så stort hoved og så lille hjerne…!

Danmarks ulve: Nyt om ulvene – Miljøminister: Ulvene er ufarlige for børnene

.

De frygter for glubske ulve, hævder Dansk Folkepartis Søren Espersen.

Der i sin enfoldighed må se helt bort fra, at alle undersøgelser viser, at ulveangreb på mennesker er stort set ikke eksisterende i hele den vestlige verden.

– Ulvene går efter små børn og gamle mennesker. Det er skørt at have dem i Danmark, hvor der er 50 meter mellem hver skraldespand, ævler han løs på TV 2.

Ulven skræmmer kun et fåtal af danskerne

– Der er simpelthen ikke plads til ulve, og de hører ikke hjemme i vores land, men i stedet i Nordnorge eller Sibirien, (hvor partiet også ønsker muslimerne hen).

Søren Espersens manipulerende hysteri kommer efter tre nye ulveangreb lørdag er blevet bekræftet i Nordjylland.

– Jeg synes, at vi skal af med dem, og jeg frygter, at det kan blive endnu værre, siger Søren Espersen, som gerne så, at danske jægere fik tilladelse til at skyde og dræbe ulvene.

Tidligere har meldingen været, at man ”følger situationen,” men nu vil Dansk Folkeparti presse på for at få en konkret handleplan på det politiske bord – også selvom flere forskere vurderer risikoen for et ulveangreb på mennesker som meget lille.

.

Ulvene har brug for nogen kæmper deres sag mod de enfoldige mennesker…!

.

EU-direktiv beskytter ulvene

I sommer foretog TV 2 en rundspørge på Christiansborg, som viste, at både Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på det tidspunkt tydeligvis var præget af debatterne om ulvene, og var klar til at se på en ”regulering” af den danske ulvebestand.

Men trods et politisk flertal er det slet ikke lovligt at skyde ulvene.

De samme politiker ser gerne de store rovdyr i verden beskyttes hvor de lever, uagtet de er farlige for menneskene der, men hykleriske som de er, vil de ikke beskytte ulvene, der slet ikke er en trussel mod menneskene.

Dyrene er beskyttet af et EU-direktiv, der dikterer, at de skal have maksimal beskyttelse. Ulvene skal være en alvorlig trussel mod mennesker, før der må sættes ind mod den.

Og det er de påviseligt ikke.

– Regulering bliver først relevant, når ulvebestanden er så stor, at den er levedygtig, og kun hvis de udgør en trussel overfor befolkningen, har Peter Sunde, seniorforsker ved Institut for Bio-Science på Aarhus Universitet, tidligere forklaret.

I enkelte tilfælde og med godkendelse fra Naturstyrelsen kan enkelte ulve dog godt skydes, hvis deres adfærd bliver problematisk.

Fåravlere får erstatning

De seneste tre bekræftede ulveangreb fandt sted i november og i begyndelsen af december, hvor en eller flere ulve dræbte nogle nordjyske får.

To blev angrebet ved Aggersund, mens et blev dræbt i Bjergby.

– Vi kan ikke sige, om det er den samme ulv i alle tilfælde eller en ulv, som vi kender fra ulveregistret i Tyskland. Her afventer vi en nærmere individanalyse af dna-prøverne, forklarer kontorchef Annette Samuelsen fra Miljøstyrelsen ifølge TV 2 Nord.

De nordjyske fåreavlere kan nu se frem til en erstatning ligesom flere andre før dem har fået.

Kilde: tv2.dk

.

Danmarks ulve: De er gået efter får 23 gange i år

“Gribbene” truer Danmarks første ulvefamilie med død og udslettelse

Det økologisk kollaps betyder, at intet – intet overhovedet – forbliver som vi kender det.

.