Socialdemokratiet vil lade ådale oversvømme af vand

.

Nogle landbrugsjorder skal omdannes til naturområder for at løse problemer med oversvømmelser, er meldingen fra Socialdemokratiet.

Afvanding er ikke nok til at bekæmpe problemet med vand på markerne, mener Socialdemokratiet. Man er nødt til at erkende, at visse jorder ikke er egnet til landbrugsdrift, mener miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

“Nogle af de her jorder giver ikke noget afkast til landmændene alligevel, fordi de bliver oversvømmet gang på gang”.

“Vi skal have kigget på, om ikke de i stedet for kan fungere som naturområder, der kan optage noget af det her vand”.

.

.

Meldingen kommer, efter at professor Jørgen E. Olsen fra Aarhus Universitet i Jyllands-Posten har beskrevet, hvordan store dele af Danmark er ved at drukne i vand på grund af store nedbørsmængder og stigende grundvand.

For at løse det problem er man nødt til at tage nogle af ådalene ud af landbrugsdrift, mener Rabjerg Madsen.

“Ådalene er vigtige at få ud af landbrugsdrift, fordi de kan bremse noget af det vand, der i dag giver oversvømmelsesproblemer for landbruget og også i byerne”, siger han.

.

.

Rabjerg Madsen forklarer, at Socialdemokratiet ønsker et jordbytte-system, hvor landmænd med oversvømmede marker kan bytte sig til bedre, men måske mindre jorde.

Derudover kan der blive tale om økonomisk kompensation.

I Venstre er man ikke dus med himlens fugle eller naturen i det hele taget, hvorfor miljøordfører Erling Bonnesen er meget imod at opgive landbrugsjord.

.

.

“Undtagelsesvis kan det godt tænkes, at der kan være enkelte helt lavt liggende arealer, som det er bedst at tage ud af produktion”, siger Bonnesen.

“Generelt er det ikke løsningen. Løsningen er at sikre afvandingssystemer, så vandet kan komme væk”, siger Venstre-ordføreren.

Christian Rabjerg Madsen mener, at de borgerlige partier fokuserer for meget på afvanding.

“Vi løser ikke problemet alene med afvanding. Der rykker vi kun problemet over på naboens mark”, siger han.

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Klimakonsekvenser: Landet drukner indefra…!

.