Dansk Folkeparti og Konservative har foreslået, at ulvene skal skydes. Det er imidlertid ikke lovligt, da ulven er fredet og dermed under beskyttelse i hele EU.

Der findes allerede i dag en mulighed for at aflive såkaldte problemulve, som udgør en særlig trussel.

– Når jeg ser formuleringerne om problemulve, er det meget tydeligt, at de regler ikke fungerer. Med vores forslag slipper vi for at skyde og dræbe et truet dyr, siger Christian Rabjerg Madsen, der dermed undergraver respekten for ulvens naturlighed.

Esben Lunde Larsen er naturligvis enig i, at der skal kigges på reglerne for problemulve.