Socialdemokratiet opprioriterer vækst – før miljø og klima – For det er der stemmer i…

.

 

Det reelt nyborgerlige Socialdemokrati melder ud, at de lægger særlig vægt på natur og bæredygtighed i nyt principprogram.

Men det med kraftig understregning af, at det må ikke skade væksten, der stadig et ufravigeligt mål.

Partiets principprogram er som ordet siger, noget partiet i princippet kan tage alvorligt.

Men med stigende vækst og forbrug siger det sig selv, at partiets principper omkring miljøet og klimaet er et politisk stunt. De har ikke forstået problemets størrelse og omfang.

Klimaændringer vil skabe en ‘ufattelig’ flygtningekrise, fortæller militære topfolk

Når Socialdemokratiet søndag præsenterer deres udkast til et nyt principprogram, så bliver det med særlig forgiven af, at natur, miljø og bæredygtighed er opprioriteret.

I partiets såkaldte nye “værdikompas”, som formand Mette Frederiksen kalder principprogrammet, hedder det blandt andet:

– Den største trussel er klimaforandringerne. Afbrændingen af fossile brændstoffer medfører, at temperaturen stiger, og at klimaet ændrer sig. Det har allerede nu alvorlige konsekvenser. Polarisen smelter, vandstanden stiger, og vi får flere ekstreme vejrfænomener såsom tørke, orkaner, heftig nedbør, stormfloder og oversvømmelser.

– Dyr og planters levesteder ødelægges, og menneskers levevilkår forringes. Det rammer særligt hårdt i verdens fattigste lande. Dels på grund af deres geografiske placering. Dels fordi de ikke har ressourcerne til at imødegå forandringerne.

– Fremtiden kan blive endnu værre, hvis vi ikke får stoppet temperaturstigningerne. For Socialdemokratiet er det derfor en bunden opgave grundlæggende at forny den måde, vi forbruger og producerer energi på. Det haster.

 

Socialdemokratiet er langt fra ved at slå ind på en kurs, der vil gå ud over den økonomiske vækst og danske virksomheders konkurrencedygtighed, siger Mette Frederiksen til den meget højreorienteret Jyllands-Posten.

“Vi er et parti, der er tilhængere af økonomisk vækst. For vi ønsker at gøre samfundskagen større,” fortæller Mette Frederiksen, og fortsætter postulerende: “Men det er klart, at når vi vækster, så skal vi samtidig vise hensyn til mennesker og natur.

Formanden for det nyborgerlige Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, synes slet ikke at have forstået, hvor alvorlig klimasituationen er for vælgernes børn, der i den grad kommer til at mærke konsekvenserne.

Mette Frederiksen er hverken mere begavet, end hendes 178 andre kollegaer i Folketinget, eller mere ansvarlig for de kommende generationer. For samtlige 179 folkevalgte handler det alene om næste valg. Hvorfor politikerne i forbifarten lige nævner miljøet og klimaet, for så at drøfte mere vækst, mere forbrug, flere arbejdspladser, mere velfærd…..

Det er så udtalt, at dersom man vil stemme til fordel for naturen, og dermed menneskets overlevelse, så er der intet parti at stemme på overhovedet.

Det skyldes netop demokratiet tillader flertallet, der ved mindst, at vælge politikere, der ikke er klogere…!

.

Er det hæren, der med et militærkup skal annullere demokratiet, og tage ansvaret fra de stadig mere enfoldige politikker, som den stadig mere enfoldige befolkning har valgt, der hverken halvt eller helt evner at tager ansvar for dets egen overlevelse?

.

I udkastet til principprogrammet “Fælles om Danmark” fastslår Socialdemokratiet, at jorden mange steder i verden bliver dyrket “for intensivt”. At “skovene bliver fældet for hurtigt, og der bliver fanget for mange fisk”.

Journalisten fra den meget højreorienterede Jyllands-Posten bliver helt bekymret og spørg derfor:

Det lyder som noget, der vil begrænse virksomheders konkurrenceevne?

“Nej, det skal det ikke. Og det må det heller ikke. Vores ønske er hele tiden at balancere i vores politik,” svarer Mette Frederiksen beroligende: “Hvis du kigger på klimaambitionerne, som er en meget stor del af principprogrammet, så er det noget af det, der gør, at vi i dag har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv.”

Fælles for samtlige partier er, at den samme kapitalisme, der er så ødelæggende for klimaet og naturen som helhed, at der er frygt for, vi er kommet fordi  – Point of no return – nu skal redde verden ud af en situation, der forudsigeligt vil få aktierne til at stige helt enormt for bedemandsbranchen og tilsvarende virksomheden.

.

Militæret erkender, at eksempelvis islamisk stat er en konsekvens af klimaændringerne.

Hvorfor deres kamp ikke bare skal forstås som en religiøs kamp, men også som en overlevelseskamp.

.

– En meget stor del af vores arbejdspladser og eksport knytter sig til den grønne omstilling, fordi vi er førende på en række områder. Hvad enten det drejer sig om affaldshåndtering, rent vand eller vindenergi.

– Det er et eksempel på, at vi på den ene side ikke ønsker at bedrive rovdrift på vores klima og natur. Men at vi samtidig også har fået skabt et eksporteventyr og et konkurrencedygtigt erhvervsliv sammen med erhvervslivet.

Journalisten er tydeligvis mere beroliget, men vil lige sikre sig:

Så du accepterer ikke, at bæredygtighed og vækst er modsætninger?

– Nej. Det er det, hvis ikke man tænker sig om. Men hvis man gør det på en klog og fornuftig måde, så kan det være hinandens forudsætninger, siger Mette Frederiksen.

Udviklingen på natur- og klimafronten er i sig selv bevisende, at politikerne netop ikke evner at tænke sig om.

Og her er Mette Frederiksen og hendes nyborgerlige Socialdemokratiet ikke en undtagelse.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

.