Socialdemokratiet lover guld og grønne skove op til valget

Naturens vilde dyr skal indhegnes, hvis de forskrækker vores vælgere….!

.

Socialdemokratiet vil anlægge vilde parker på størrelse med Bornholm – på rekordtid

Hvis Socialdemokratiet kommer til magten, vil der komme en hurtig og ambitiøs naturindsats, som blandt andet skal indbefatte vilde naturparker med et samlet areal på størrelse med Bornholm, lyder det fra partiets miljøordfører.

Hvis Socialdemokratiet står til at vinde det næste valg, så vil der blive rig lejlighed til at debattere livligt for både landmænd og naturelskere.

Man må som “naturelsker” så stille sig spørgsmålet, hvad ved Socialdemokratiet om naturen?

Samme Socialdemokratiet vil indfange de vilde ulve og spærre dem inde i reservater i Tyskland eller i Danmark.

God idé, det støtter vi, siger Dansk Folkeparti.

Det skal være slut med, at ulve går frit rundt i den danske natur, mener Socialdemokratiet, der nu går nu ind i ulvedebatten med et markant forslag. Dansk Folkeparti, der helst ser ulvene udryddet, bakker det op.

.

Det norske Fremskrittspartiet ønsker ulven udryddet

.

– Danmark er entydigt for lille til et rovdyr som ulven. Vi vil ikke acceptere, at et rovdyr skaber så stor frygt og utryghed for mange mennesker især i det vestlige og sydlige Jylland, siger Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) til avisen Danmark og spiller meget vidtgående ud:

– Vi foreslår, at man får indfanget de vilde ulve og sørger for, at de bliver indhegnet. Det kan foregå i reservater i Tyskland eller måske i Danmark, siger Christian Rabjerg Madsen, der er partiets såkaldte miljøordfører, og peger også på ulvenes angreb på får og andre husdyr.

Dansk Folkeparti støtter ideen om at få ulvene bag hegn enten her eller i udlandet:

– Det er en god idé, og den støtter vi. Jeg ved, at man i Frankrig gerne have flere ulve, og vi har nogle, de må få, siger Karina Due, der er Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører.

.

Dansk Folkeparti har mange minister, der lever i en anden verden.

.

– Faktisk har jeg allerede selv tænkt på det, og jeg har henvendt mig til ministeren for at finde ud af, om der kunne være en kattelem fra EU’s habitatsregulativ, siger hun.

Karina Due peger på, at ulve angriber både får, køer og kalve, og at Jylland er for lille til at have vilde ulve.

Med Dansk Folkepartis tilslutning vil Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen opfordre miljøminister Esben Lunde Larsen (V) til hurtigst muligt at indkalde til forhandlinger, så der kan komme en løsning på ulveproblemet. Og det bør gå hurtigt, mener han:

– Vi skylder de mennesker, der er utrygge, at skynde os at komme i arbejdstøjet nu, hvor der tegner sig et flertal. Det mest seriøse er, at regeringen med embedsværket og Skov- og Naturstyrelsen går i gang med at finde de rigtige løsninger, siger han.

.

.

Socialdemokraterne vil nemlig komme den såkaldte “bio-diversitets-krise” og “den sjette massedød” til livs – altså tabet af både planter og dyreliv.

Det skriver Altinget i et interview med socialdemokraternes miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

”Jeg tror, de fleste danskere har forstået omfanget og udfordringerne ved klimakrisen. Men biodiversitetskrisen er ikke lige så tydelig på danskernes radar.Og det er et problem, for det er en ekstremt alvorlig krise, som risikerer at ændre vores landskab og dyreliv og derfor også vores eget liv. Og så er det uigenkaldeligt”, siger Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet.

Partiet kom for nylig med et grønt udspil, og her er der især to punkter, som Socialdemokratiet vægter som værende helt centrale for at puste ekstra liv i naturen.

Det ene handler om at etablere 15 vilde naturparker. De skal alle være på mindst 50 kvadratkilometer, og partiet forventer, at parkerne tilsammen vil fylde et areal på størrelse med Bornholm – altså omkring 600 kvadratkilometer.

Det andet element er urørt skov. Socialdemokraterne har et mål om, at 75.000 hektar jord i Danmark skal være urørt skov. 55.000 hektar på statens arealer, hvilket er 32.700 hektar oven i det, regeringen har planer om med naturpakken fra 2016.

De sidste 20.000 er i private skove, hvilket betyder en ekstraindsats på 14.000 hektar. S-udspillet for statens skove forventes at koste 65 millioner kroner om året i tabt indtjening fra skovdrift. Og er der behov for at købe 20.000 hektar skov for at lægge den urørt, er der en engangsudgift på fire milliarder kroner.

.

.

Socialdemokraterne foreslår at lave en stor jordreform – den største i 200 år – for at komme videre med miljømålene.

“Flere afvandingskanaler og dybere grøfter kan være løsningen nogle steder, men det er langtfra nok.

Man har i årevis talt om en stor jordfordelingsreform i skåltaler ved festlige lejligheder, men der er ikke sket nok. Nu bør vi gå i gang.

Vi skal koble landmændenes interesse i at få jordlodder tættere på deres bedrifter med behovet for at få inddraget nogle af ådalene og de lavereliggende områder til vådområder og enge, hvor vandet kan få lov til at blive liggende”, siger Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet, til avisen.

Landbrug & Fødevarer har beregnet, at en stor jordreform, der skal sikre en bedre arrondering af jorden om bedrifterne, vil omfatte 300.000 hektar.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Jordreform – Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: fyens.dk – Kilde: altinget.dk