Smuk og elegant rovfugl med stærkt comeback til Danmark

Rød Glente (Milvus milvus)
Foto: John Larsen/DOF

Fremgangen her i landet skyldes bl.a. klimaændringerne og en større forståelse for glentens rolle i naturen.

.

Den røde glente fortsætter sin glædelige genkomst i Danmark.

I den aktuelle Atlas III-undersøgelse over Danmarks fugleliv er den registreret i hele 624 kvadrater, skriver bladet Fugle & Natur.

Da mange frivillige fugletællere fra Dansk Ornitologisk Forening lavede den første Atlas I-undersøgelse over danske ynglefugles udbredelse tilbage i årene 1971-74, blev rød glente kun konstateret i syv kvadrater i hele landet.

.

.

Ved den næste Atlas II-undersøgelse i årene 1993-96 blev glenten registreret i 109 kvadrater og fundet sikkert ynglende i 29 kvadrater.

Men i den aktuelle Atlas III-undersøgelse med feltarbejde i årene 2014-17 er den flotte rovfugl registreret i hele 624 kvadrater ud af landets i alt 2246 kvadrater på 5 x 5 kilometer.

I 160 kvadrater er glenten nu fundet sikkert ynglende. Altså mere end en 5-dobling af ynglebestandens udbredelse de sidste 20 år.


Den røde glente er ikke til at tage fejl af.

Bor du i Østjylland kan du hjælpe med at undersøge dens forekomst her:

Rød glente i Østjylland


2012

.

Fremgangen slår også igennem i bestanden af overvintrende glenter i Danmark.

Ved den årlige optælling af glenter foretaget af Dansk Ornitologisk Forening i januar 2018 blev der registreret 371 røde glenter, en stigning på 21 procent i forhold til året før.

Den røde glente er med sin lange kløftede hale, de lange vinger og den rustrøde farve en smuk og iøjnefaldende rovfugl, som i høj grad lever af ådsler, og derfor også er kendt som ”naturens skraldemand”.

.

.

”Rød glente var tidligere en almindelig dansk ynglefugl, men blev som andre af vore rovfugle bekæmpet fra midten af 1800-tallet. Som følge af jagt, forgiftninger og menneskelig forstyrrelse var den 100 år senere udryddet fra landet som ynglefugl.

Genindvandringen fandt først sted i 1970’erne fra de voksende svenske og tyske bestande efter helårsfredningen af alle danske rovfugle i 1967”, fortæller Charlotte M. Moshøj, som er biolog i DOF og videnskabelig leder af Atlas III-projektet.

.

2012

.

Selvom rød glente er i fremgang i Danmark og andre dele af Nordeuropa, så er den fortsat på IUCN’s (International Union for the Conservation of Nature) globale rødliste over truede arter, og Danmark er forpligtet i EU til at gøre en særlig indsats for arten.

Det førte i 2005 til en handlingsplan for glenten udarbejdet i et samarbejde mellem DOF, den daværende Skov- og Naturstyrelse og amterne, Zoologisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum.

”Fremgangen her i landet skyldes bl.a. en stigende indvandring af fugle fra Sverige. Samtidig er der en nu en større forståelse for glentens rolle i naturen, idet der med afsæt i forvaltningsplanen blev udarbejdet informationsmateriale og artikler, så skovejere, landmænd og jægere nu er langt mere positive over for glenten end for 20 år siden”, siger Charlotte M. Moshøj.

Kilde: dof.dk

.

Glentefamilie forgiftet
“Foto: Poul Blicher Andersen/DOF”

Sprøjtegift skyld i massiv fugledød i Frankrig – en miljømæssig katastrofe

.