Skal naturens arter overleve med lærkepletter, vibelavninger, insektstriber og veterantræer….?

Maria Reumert Gjerding var inviteret til “duel” med Esben Lunde Larsen om naturpolitik og landbrug.

.

Udfordringen bestod i Maria Reumert Gjerding skulle sætte sig i miljøministerens sted, og Esben Lunde Larsen i spørgerens sted.

Hun er fagligt klædt på til udfordringen, og kunne vælge forskellige vinkler at møde udfordringen på.

Hun valgte at forsøge med dialog.

En dialog målrettet det at kunne samarbejde om mere plads og mere sammenhængende natur i et grønt netværk over hele Danmark blandt andet ved at tage (uproduktive) lavtliggende arealer ud af produktion og samle naturen med jordfordeling.

Noget Maria Reumert Gjerding mener er en Win-win for både natur og landbrug.

.

.

Sigtet med denne politik er at skabe en mere sammenhængende natur med mere biodiversitet på de nuværende naturarealer ved at genskabe naturens eget økosystem.

Endvidere viser hun landbruget taknemmelighed med fx lærkepletter, vibelavninger, insektstriber og veterantræer så tilbagegangen for blandt andet vibe og lærke kan bremses og vilde bier og sommerfugle også kan finde mad på landbrugets arealer.

Spørgsmålet er naturligvis, om naturens arters overlevelse skal stå og falde med lærkepletter, vibelavninger, insektstriber og veterantræer….?

.

.

Jeg er helt enig i der skal være en jordfordeling, så landbrugsarealer frigøres til at genskabe sammenhængende naturområder, der skal pålægges fuldstændig naturreservat-status.

Således der hverken forekommer skovdrift af nogen art, eller jagt af nogen art, og hvor naturlige hjemmehørende, nuværende som tidligere arter, genindføres.

I de områder, som udlægges til landbrug, skal en procentdel af arealerne rumme reelle naturmæssige kvaliteter, og ikke kun lærkepletter, vibelavninger, insektstriber og veterantræer….

.

.

Fremtidens landbrug skal i sagens natur være drevet økologisk på gammeldags “bonderøvs” maner.

Landbruget skal kun brødføde den danske befolkning, og ikke den accelererende overbefolkningen.

Vil man brødføde overbefolkningen skal landes love indrettes således, at vi med åbne arme vil modtage de klimaflygtninge, som forudsigeligt kommer, og som skal tælles i mange, mange millioner.

Flere gange Europas befolkning!

Som udviklingen er nu med accelererende klimaændringer, accelererende overbefolkning, accelererende nedslidning af naturens ressourcer og en udryddelse af verdens artsdiversitet, der får biologerne til at varsle den 6. masseudryddelse…. Så har vi ikke noget valg!

Vi har længe bevæget os i den forkerte retning væk fra naturligheden i tingene, både biologisk og psykologisk, og står nu overfor gigantiske problemer.

.

.

Det er jo således, at man med demokratiet giver folk et valg.

Analyserer man demokratiet er det jo sådan, at man lader flertallet bestemme. Og da flertallet også er dem, der ved mindst, stemmer de logisk nok til fordel for egen “lomme” og ikke til helhedens bedste.

Naturens orden er således, at den er konsekvent dikterende til artens bedste, og udrydder alt, der ikke er det.

Og er man almindelig godt begavet ved man, at moder natur er og bliver den stærkeste…!

.

.

Hvorfor vi ikke har noget valg.

Som udviklingen er nu, er menneskeheden udødende.

Her om er der ingen tvivl overhovedet!

Kilde: facebook.com

.

Det haster med global klimaindsats, hvis vi skal nå at løse klimaudfordringen

.