Situations-analyser om ISIL : Min. 30.000 muslimer er rejst til kalifatet alene det sidste år

Islamisk Stat

Islamisk Stat kæmper i overensstemmelse med Guds vilje

Hvem kæmper modparten så for?

.

.

WASHINGTON – Næsten 30.000 nye udenlandske rekrutter er rejst til Syrien, og mange af dem for at slutte sig til den islamiske stat, hvilket er en fordobling af frivillige på bare de sidste 12 måneder, og er en knivskarp dokumentation for, at den internationale indsats med at lukke grænserne, dele efterretninger og håndhæve anti-terrorismelovene ikke har haft nogen som helst betydning i hvervningen af nye militante krigere.

Blandt dem, der har indgået eller forsøgt at komme ind i konflikten i Irak eller Syrien er mere end 250 amerikanere, en stigning på omkring 100 for et år siden, ifølge embedsmænd fra efterretnings- og politimyndighederne.

Præsident Obama vil gøre status over den internationale kampagne der skal imødegå den islamiske stat i FN tirsdag, med en offentlig redegørelse, der kommer netop som de amerikanske efterretnings analytikere, har forberedt en fortrolig vurdering, der er konkluderende, at næsten 30.000 udenlandske krigere er rejst til Irak og Syrien fra mere end 100 lande siden 2011.

For et år siden skønnede de samme embedsmænd, at flowet til at være omkring 15.000 kombattanter fra 80 lande, for det meste for at tilslutte sig den islamiske stat.

Andre dele af Obama-regeringens politik om Syrien og til bekæmpelse af islamiske stat har også lidt betydelige tilbageslag.

En 500 millioner $ Pentagon kontrolleret indsats for at uddanne oprørsstyrker (proxy-krigere) til at tage kampen op med den islamiske stat i Syrien har kun produceret en håndfuld krigere.

.

.

Ligeledes har Rusland trodset de vage amerikanske forsøg på at blokere for Moskvas opbygning af en ny luftbase med krigsfly i Syrien – Et emne Præsident Obama nu vil drøfte med den russiske præsident Vladimir V. Putin i FN i dag mandag.

Og i en pause i kontinuitet for missionen, har John R. Allen, den pensionerede firestjernede general, som siden september 2014 har fungeret som diplomatiske udsending for at koordinere koalition mod den islamiske stat, fortalte det Hvide Hus, at han vil træde tilbage i slutningen af året.

Flygtninge koatienI den manglende fokus på den globale indsats for at bekæmpe den islamiske stat, også kendt som Daesh, Is, ISIL eller ISIS, spiller også de mange titusinder af flygtninge, der er flygtende fra stridighederne i Mellemøsten og Nordafrika, herunder de mange, der søger at undslippe volden i Syrien og undertrykkelse i områder, der kontrolleres af den islamiske stat, ind.

For et år siden frembragte præsident Obama og andre top amerikanske embedsmænd en stor diplomatisk plan, der skulle samle støtte til en juridisk bindende resolution fra Sikkerhedsrådet, der ville tvinge alle 193 FN-medlemsstater til at tage skridt til at “forebygge og undertrykke” strømmen af deres borgere i armene på grupper, som hvert land måtte anse for at være en terrororganisation.

Men i denne måned kunne udenrigsministeriets øverste embedsmand for terrorbekæmpelse, Tina S. Kaidanow, tilbyde en nøgtern opsummering af problemet med de udenlandske krigere.

.

“Tendensen er stadig opadgående,” sagde Ms Kaidanow. “Vi kommer til at se på hele spektret af årsager.” Hovedsageligt, tilføjede hun, på grund af den islamiske stats hidtil uset evne til at rekruttere og radikalisere tilhængere over internettet og på sociale medier.

.

På FN-mødet tirsdag under fortræde af præsidenten, vil stats- og regeringscheferne fra Irak, Nigeria og Norge tale. 104 lande er blevet inviteret til begivenheden. Iran er ikke blevet inviteret, siger amerikanske embedsmænd.

.

.

islamisk stat

.

Trods Pentagon rapporter om, at koalitions angreb har dræbt omkring 10.000 islamisk stat krigere [et groft amerikansk skøn], så fortsætter gruppen med at genopbygge sine rækker, med et skønnet gennemsnit på omkring 1.000 krigere om måneden.

Regeringen kom for flere måneder siden med en offentlig vurdering af tilstrømning på “mere end 25.000”, herunder mindst 4.500 fra Vesten. Grundet regionens porøse grænser, understreger de amerikanske embedsmænd, at deres tal er grove skøn, og ikke præcise tal, men er baseret på de allieredes rapporter om borgernes rejser og andre efterretninger, som varierer fra land til land.

.

ISIS Analyst US doesn’t want to destroy Daesh update – 12. sep. 2015

.

“Man ved nu, at der gør sig en ’netværks-effekt’ gældende, hvor venner med familie medbringer andre venner og familier,” sagde Daniel L. Byman, der er ekspert i terrorbekæmpelse og professor ved Georgetown University og kollega på Brookings Institut. I en ny tværpolitisk rapport, der dækker en seks måneders undersøgelse, kritiserer House Homeland Security’s udvalg administrationen og dens allierede for ikke at gøre mere for at bekæmpe truslen fra de udenlandske krigere. .

“Udenlandske partnere deler stadig oplysninger om terrormistænkte på en måde, som er ad hoc, intermitterende og ofte ufuldstændig,” fremgår det af den 85-sider lange rapport.

.

Dens udgivelse er timet til mødet i FN.

“Der er i øjeblikket ingen omfattende global database over udenlandske fighter navne,” hedder det i rapporten. “I stedet er landene, herunder USA, afhængige af en svag, patchwork system til at bytte enkelte ekstremistiske identiteter.” Nogle terrorbekæmpelse-analytikere har identificeret, hvad de siger, er mere positive tendenser.

De mere end 7.000 militære angreb mod islamisk stat i Irak og Syrien har i vid udstrækning fastholdt gruppen i sin kerne område, siger de, og de internationale bestræbelser på at styrke grænsesikkerhed og dele oplysninger om formodede krigere, har i vid udstrækning holdt den islamiske stat fra at kunne udvide deres landvinding i samme hurtige tempo, som de gjorde i sommeren 2014. Andre indikatorer tyder også på, at den islamiske stat evne til at rekruttere og fastholde tilhængere kan være aftagende.

. .kort islamisk stat.

Et lille, men voksende antal afhoppere fra den islamiske stat risikerer repressalier og fængsling for at tale ud om deres desillusionering med den ekstremistiske gruppe, ifølge en rapport byggende på et ganske lille antal mennesker, hvis saglighed ikke nødvendigvis er retvisende de faktiske forhold.

Rapporten blev offentliggjort i denne måned ved International Center for Studiet af radikalisering på Kings College i London. “ISIS har ikke længere momentum i sine kerneområder Syrien og Irak,” siger Peter Neumann, direktør for centret og en professor i sikkerhedsstudier på Kings College. “Den er ikke længere det stadigt voksende jihad-utopi, som det syntes at have været.”

.

Analyst: US views Daesh as useful weapon against Syria’s Assad – 25. sep. 2015

.

I Storbritannien er mere end 750 mennesker rejste for at deltage i terror-relaterede aktiviteter i Syrien og Irak, fra omkring 500 for et år siden. Omkring halvdelen af dem er vendt hjem, hvilket hæver frygten for, at de kunne udføre angreb på britisk jord. Og siden september 2014 har 34 lande, herunder USA, anholdt udenlandske terror-organisationers krigere eller aspiranter. USA har aktivt straffesager kørende mod næsten 50 mistænkte udenlandske fighter.

FN terrorbekæmpelse kontor har anbefalet, at landene træffer haste-foranstaltninger for at forstyrre rejserne med vordende krigere. I øjeblikket har kun fem af 21 højt prioriterede adspurgte lande krævet forudgående oplysninger om passager eller passagerlister, hvilket gør det næsten umuligt at standse mistænkte, der rejser til konfliktzonerne i gradvise skridt, snarere end at tage den direkte flyvning, der vil invitere til en mere indgående kontrol.

De fleste lande har vedtaget love for at begrænse “tilskyndelse” til terrorhandlinger, men nogle steder disse love er så bred, at de forhindrer ytringsfriheden. De fleste lande, har dog ikke love, der sætter dem i stand til at retsforfølge dem, der mistænkes for planlægning rejse til et land for at begå terrorhandlinger eller modtage uddannelse i terrorisme; af de 21 lande, har kun fem havde sådanne love.

.

islamisk stat

.

Midt i bølgen af nye love advarer menneskerettigheds-grupper om en mulig modreaktion, hvis regeringerne går for langt med at pålægge borgerne mundkurv, hvis de er politisk uenige, med den konsekvens, at man sender endnu flere af deres borgere i armene på radikale ekstremister.

Bestræbelserne på at stoppe krigere fra at nå fra samlingspunkt til de ISIS besatte områder, forudsætter den største kontrol hos lande som Tyrkiet, hvis lange porøse grænse har tilladt tusinder af militante at krydse ind i Syrien og Irak. Tyrkiet har åbent støttet nogle oprørere, der har forsøgt at vælte Syriens præsident, Bashar al-Assad, men på det seneste har den øgede kontrol skabt direkte vrede hos den islamiske stat.

Under kraftigt internationalt pres har Tyrkiet øget tilbageholdelser, arrestationer, og retsforfølgning af mistænkte udenlandske krigere, øget sin informationsdeling med allierede partnere, og tager skridt til at forbedre sikkerheden ved sin grænser, siger vestlige embedsmænd.

“Tyrkiet har slået et kolbøtte, efter at have erkendt konsekvenserne af dette problem på sit eget samfund,” siger Thomas Krajeski, en tidligere USA ambassadør i Yemen, som i sidste uge afsluttet en årelang tour som udenrigsministeriets seniorrådgiver i udenlandske krigers terrorhandlinger.

Tyskland, Marokko og Tunesien har alle lavet nye love, der kriminaliserer støtte til terrorgrupper, kampene eller uddannelse i konfliktområder eller rekruttering til sådanne handlinger.

27168933-20150108-181018-LFrankrig har vedtaget en ny lov siden sidste års resolution, der forhindrer franske borgere og indbyggere i at forlade fransk område, hvis de er mistænkt for at have hensigt at deltage i en terrorgruppe.

Måske mest vidtrækkende en ny lov, der tvinger Internet virksomheder til at give den franske regering metadata i realtid, på begæring af efterretningstjenester i formodede terrorsager.

Men Frankrig befinder sig i en vanskelig situation. Landets premierminister, Manuel Valls, fortalte det franske parlament i denne måned, at 1.800 franske borgere og indbyggere menes at være indrulleret i jihad-netværk over hele verden. Blandt dem tæt på 500 er stadig i Syrien og Irak, og 133 er døde i kamp.

Thousands Enter Syria to Join ISIS Despite Global Efforts

.

.

Link til…..

USA ser ikke andet end “ISIL”, og overser Shia-strategien

.

You may also like...