SF: Ulven er kommet for at blive

Ulven er repræsenterende hele forståelsen for naturen.

Debatterne røber, hvor hjerteskærende mangelfuld denne naturforståelse er.

.

Signe Munk, SF næstformand og Karsten Filsø, SF byrådsmedlem i Holstebro har under “Debat” læserbrev i Holstebro Dagblad 01. maj 2018

Hvor de påpeger, at debathysteriet har fået nogle blå partier lægger nærmest op til fri jagt på de cirka ti ulve, vi har i Danmark. Senest har Socialdemokratiet foreslået at placere ulvene i en indhegning her eller i Tyskland.

 – I SF vil vi hverken hegne ulvene ind eller tillade fri jagt på dem. Vi mener, der er andre løsninger.

Ulvens tilstedeværelse giver problemer for nogle fåreavlere, og ulven gør en del mennesker utrygge. Det anerkender vi fuldt ud.

Derfor stod SF bag vedtagelsen af forvaltningsplanen for ulven for fire år siden.

Vi mener grundlæggende, at vi må lære at leve med ulv i Danmark, men det skal være på visse betingelser, fordi der både skal være plads til både fåreavlere, lokalbefolkning og ulven.

Flere fåreavlere har udtryk stor frustration over ulveangreb på deres får. Det er helt forståeligt.

Også selvom det kun er 25 procent af de undersøgte angreb på får, som faktisk begås af ulve.

I de allerfleste tilfælde er hunde og guldsjakalen synderen. Og når fårene nedlægges på trods af ulvesikrede hegn, sker det, fordi der ikke er strøm på eller fordi, kronvildt har ødelagt hegnet.

.

Naturen er fantastisk og evigt overraskende.

.

SF: Vi skal i fremtiden undgå sådanne situationer ved to tiltag.

.

For det første skal vi opgive får til hede- og naturpleje i de områder, hvor der både er ulv og krondyr. Man bør i stedet lade den store krondyrbestand selv afgræsse heden.

Alternativt kan man afbrænde mere hede eller lade heste står for naturplejen.

Det gør man eksempelvis i Mols Bjerge og Dollerup Bakker.

For det andet skal det være nemmere at få støtte til ulvesikring af hegn i områder, hvor der er risiko for angreb på husdyr. Det kunne for eksempel være i de områder, hvor ulvefamilier ifølge forskerne kan ventes at etablere sig.

Her behøver man ikke at afvente et husdyrangreb.

.

.

En anden problematik ved ulvens genkomst er frygten for ulvens blotte tilstedeværelse i naturen.

Flere lokale er bekymrede for, om ulven kan og vil angribe mennesker. Den bekymring tager vi seriøst i SF.

Vi ved fra studier af ulven og erfaringer fra andre lande, at ulven ikke naturligt vil nærme sig mennesker, men faktisk det modsatte.

Ulve er sky dyr og vil blive skræmt af mennesker. Men i nogle tilfælde kan man opleve ulve med en anden adfærd.

Såkaldte “problemulve”.

Det er ulve, som enten har en særligt aggressiv eller tam adfærd. Derfor mener vi, at jægere med speciel tilladelse fra Naturstyrelsen skal skyde problemulvene – sådan som det allerede fremgår af det fire år gamle forvaltningsplan for ulven.

Det skal fortsat være rart at bo i den jyske natur, og vi anerkender fuldt ud, at mange beboere og besøgene og området er nervøse for den nye tilstand og helst var fri for den nye nabo.

I praksis må vi vænne os til hinanden.

Naturen har mistet sin uskyld, og ulven er kommet for at blive. Vi må lære at leve med dem, men sikre at særligt tamme, aggressive eller nysgerrige ulve skydes.

.

.

Det fik den efterhånden landskendte fåreavler Jørgen Blazejewicz op af stolen, der så anbefalingerne til at sætte mere egnede dyrearter ind som naturplejere, som helt gak-gak.

De er dog enige om, at ulven gerne må være her, så længe den holder sig fra fårene.

Men dér stopper enigheden til gengæld også mellem SF og fåreavler Jørgen Blazejewicz.

– For det første skal vi opgive får til hede- og naturpleje i de områder, hvor der både er ulv og krondyr. Man bør i stedet lade den store krondyrbestand selv afgræsse heden. Alternativt kan man afbrænde mere hede eller lade heste stå for naturplejen, skriver de blandt andet.

Den passage gyser fåreavler Jørgen Blazejewicz over.

– Jeg blev faktisk noget pikeret over det forslag. Man skal have lov til at have sin mening, og min mening er, at det er helt gak-gak forslag.

Sådan et forslag ville være fatalt for de mange mennesker, der lever af naturpleje. Og held og lykke med at forsøge sig med heste, for det er der ingen mennesker, der kan leve af, siger Jørgen Blazejewicz.

Alene Storålam har 4000 dyr, hvoraf 2400 får og lam står for naturpleje på godt 1000 hektar jord. Skulle SF’s forslag blive en realitet, så vil det medføre, at der bliver produceret færre bæredygtige lam, samt at det vil koste arbejdspladser, mener Jørgen Blazejewicz.

– Der er mange, hvis eksistensgrundlag er bundet op af den naturpleje. Trækker man naturplejen væk, forsvinder eksistensgrundlaget. Personligt ville jeg nu nok ikke gå fallit, fordi jeg heldigvis er blevet så gammel, at jeg bare kan drosle ned og tage nogle dyr hjem, siger fåreavleren.

.

.

Karsten Filsø står ved, at hans forslag vil gå ud over de mennesker, der har med naturpleje at gøre.

– Det er klart, at hvis alt ender, som vi har foreslået, så vil det have en konsekvens – men det er nu langtfra sikkert, at det kommer så vidt, fordi meldingerne på dette område stritter i alle mulige retninger, siger Karsten Filsø og nævner som et eksempel, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har bakket op om at indhegne ulve.

– Jeg tror ikke, at vi slipper for ulve. Det kan være, at der er én, der som ved Troldtoft forleden skyder ulven, men der vil bare komme nye ulve op fra Tyskland, og de vil yngle.

Socialdemokratiet vil lave en indhegning; en dyrepark, hvor ulven kan leve af krondyr, men vil krondyrene ikke bare rende hegnene ned, og så er vi lige vidt, spørger Karsten Filsø og tilføjer:

– Der må tænkes i andre planer, og det har konsekvenser for Blazejewicz og andre, der lever af naturpleje.

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), signalerede i går andre løsninger end sin forgænger, der ville undersøge en indhegning af ulven. Hvor han selv mener “oplysning er vejen frem her”.

Hos SF melder man sig desuden klar til at give tilladelse til at skyde problem-ulve.

Så vidt er Jørgen Blazejewicz også enig.

– Ulven må såmænd gerne være her. Den skal bare ikke tage husdyr, og selv hvis det skete i begrænset omfang, så var det vel også til at leve med, men ikke som nu og med de vilde mængder af merarbejde, det medfører.

På den måde er det ikke til at drive forretning, siger fåreavleren.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk – Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

Venstre og miljøminister Ellemann-Jensen jagter stemmer i storbyerne – Naturen lades i stikken

.