SF: Grindsted-forurening kan løses med ny teknologi

Nogle af Europas største kemikaliedepoter har ligget i Grindsted.

De er ikke akut giftige. Du falder ikke død om.

Men langtidsvirkningerne er problematiske.

Helle Lundberg, tidligere DR-journalist

.

Giftige Grindsted

I vintersolen ved Grindsted Å er det svært at forestille sig, at vi står oven på et af Danmarks mest forurenede steder.

Lars Pedersen var forrige år ude og fiske, da en tekniker fra Danmarks Tekniske Universitet lavede jordmålingerne ved åen.

”Hun spurgte, om jeg fangede fisk,” husker Lars Pedersen. 

Det gjorde han da, svarede han.

”Du spiser dem forhåbentlig ikke,” sagde hun så.

.

.

Igen og igen har medierne gravet i, at borgerne i Grindsted bor oven på et kemikaliedepot, men den journalistiske indsats er langtfra altid blevet mødt med jubel.

Selv borgerne i byen var imod at tale om problemet.

Men nu er stemningen i Grindsted skiftet. Måske takket være Facebook. skriver Reporter Jakob Albrecht.

100 kilo vinylklorid siver ud i åen årligt

DTU’s målinger fra Grindsted Å blev omtalt i slutningen af januar 2018.

De viste, at 100 kilo af det kræftfremkaldende opløsningsmiddel vinylklorid siver ud i Grindsted Å om året.

”Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening,” sagde professor Poul Løgstrup Bjerg til Ingeniøren.

Jordforureningen kommer fra det tidligere Grindstedværk, der i årtier deponerede affald med kemikalier og udledte spildevand i Grindsted Å. 

Engsøen i byens udkant var for eksempel tænkt som et ”biologisk rensningsanlæg”.

Når kviksølv fra åen løb igennem søen, ville kviksølvet bundfælde sig og forureningen forsvinde – helt naturligt. Lød det.

I dag er der så meget kviksølv på bunden af søen, at det ikke er tilladt at bade.

Badeforbuddet gælder også hunde.

Forureningen i Grindsted har de seneste årtier været omtalt så meget i stort set alle danske nyhedsmedier, at Grindsted fortsat kun er kendt for én ting:

Grindstedværket…!

.

Det passede derfor mange borgere fint, at Grindsted Kommune skiftede navn til Billund Kommune i forbindelse med kommunalreformen.

Billund rimer på Lego, Lalandia og lufthavn.

Men selv om kommunen har fået nyt navn, er problemet det samme.

.

Drikkevandsprøver tages løbende.

.

Det er ikke længere nødvendigt at grave hele byen op for at stoppe Grindsted-forureningen, mener SF.

Nu beder partiet Region Syddanmark om at undersøge nye muligheder.

Hvert år strømmer kræftfremkaldende stoffer ud i Grindsted Å fra Grindstedværket.

Men nye teknologiske løsninger vil formentligt gøre det muligt at rense op efter de store jordforureninger.

Derfor beder Bent Olsen fra SF, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Region Syddanmark, nu regionen om at undersøge muligheden for at fjerne de hotspots under byen, hvor giften strømmer fra.

– Nye teknologier åbner muligheden for, at vi kan fjerne de hotspots, som forureningen strømmer fra. Det vil sige, at vi fjerner en væsentlig del af forureningen, så udsivningen stopper helt fra disse hotspots.

Der vil ikke løbe mere forurening herfra ud i vores søer og åer, siger han.

Nye teknologier er løsningen
SF har stillet miljøminister Esben Lunde en række spørgsmål om forureningen fra Grindstedværket. De har blandt andet spurgt til nye teknologiske muligheder, der kan rydde op efter forureningen.

Region Syddanmark har svaret ministeren, at den eneste løsning, der er, er at grave jorden op, fordi der er kviksølv i.

Men det er Bent Olsen uenig i.

– Virksomheder som Krüger og Fortum er langt fremme i udviklingen af nye teknologier. Begge virksomheder kommer til SFs borgermøde om forureningen efter Grindstedværket for at fortælle om mulighederne, siger han.

– Men jeg vil også tage initiativ til, at Region Syddanmark inviterer de to virksomheder til et møde, hvor vi kan drøfte mulighederne og økonomien med vores embedsfolk, som kender sagen, siger han.

SF mener, at der har været et stort fokus på lappeløsninger i form af pumpeløsninger og barrierer i jorden. Men det er vigtigt, at der bliver fundet en varig løsning.

– Vi skal gøre op med fortidens synder én gang for alle, for de forsvinder ikke af sig selv, siger han.

Kilde: tvsyd.dk – Kilde: journalisten.dk

.

Skandalerne om vandmiljøet bliver vildere og vildere: Nu viser målingerne sig forkerte

Måleopgaven blev udliciteret til private laboratorier, der i 8 år har målt mindre forurening end den faktiske.

De rigtige tal fjerner grundlaget for regeringens ’landbrugspakke’ med mere forurening fra landbruget, men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har ikke travlt med at afbøde skandalen.

Slet ikke…!

Kilde: information.dk

.

Esben Lunde Larsen (V) lader hån om stærkt forurenet å i Grindsted

.