Sagen Støjberg: Inger Støjberg går meget op i grænser, men er selv grænseoverskridende

.

Fredag den 23. juni skal Inger Støjberg i samråd om ulovlig instruks igen. Det første samråd varede fem timer.

Datoen for det næste samråd er fundet i sagen om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller i landets asylcentre.

Datoen bekræfter flere kilder over for Ritzau. Men der er fortsat uenighed om formatet af samrådet.

Det første samråd 1. juni varede hele fem timer, så hvis Støjberg og medlemmerne af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg så lidt trætte ud i ansigterne bagefter, var der ikke noget at sige til det.

Allerede undervejs i samrådet 1. juni varslede politikerne fra rød blok, at Støjberg kunne se frem til et nyt samråd. Der var fortsat en masse spørgsmål, der skulle besvares, mente rød blok.

Støjberg ønsker en bagkant på det næste samråd. Her er der tale om to timer ifølge Ritzaus oplysninger. Men det er rød blok altså slet ikke interesseret i.

Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten udlændingeordfører, ønsker endnu et samråd uden bagkant.

Sofie Carsten Nielsen, De Radikales udlændingeordfører, ønsker som minimum flere timer afsat, end Støjberg ønsker.

Kilde: b.dk/politiko

.

.

Institut for Menneskerettigheder undrer sig: Vi advarede Støjberg

I marts 2016 sendte Institut for Menneskerettigheder et notat til Inger Støjberg om, at ministerens udmeldte adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere ikke kunne ske uden individuel vurdering og partshøring. Men Instituttet fik aldrig en klar tilbagemelding fra ministeren

I ugerne efter, at Inger Støjberg (V) havde udsendt sin instruks den 10. februar 2016 om umiddelbar adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere, begyndte man i Institut for Menneskerettigheder at blive bekymret. Og de forklaringer, som ministeren kom med om sin håndtering af sagen, bl.a. på et samråd midt i marts 2016, gjorde bestemt ikke bekymringen mindre.

Instituttet har som lovbestemt opgave at rådgive regeringen, Folketinget, ministerier og myndigheder om menneskerettighederne. Og den 23. marts 2016 tog instituttet det skridt at sende et uopfordret notat til ministeriet. Det skete halvanden måned efter, at Inger Støjberg havde udsendt den instruks, der ifølge ombudsmanden lagde op til en ulovlig praksis.

Med notatet ønskede instituttet at »tydeliggøre de menneskeretlige aspekter af beslutninger om adskillelse af par ved indkvartering på asylcentre«, og derfor gjorde man opmærksom på to ting: Dels skulle der foretages en individuel vurdering af samtlige par, dels skulle der ske partshøring, hvis menneskerettighederne skulle overholdes.

Det tog ministeriet mere end en måned at få svaret, og da svaret endelig kom, var det et typisk ikkesvar. Og det svar var instituttet langt fra tilfreds med, fortæller instituttets vicedirektør, Louise Holck.

Kilde: information.dk

.

..

I marts blev et kagebillede, hun havde lagt på Facebook, ‘talk of town’. Udlændinge- og integrationsministeren fejrede, at hun havde fået vedtaget stramning nummer 50 på udlændingeområdet med en stor flødeskumskage – komplet med marcipan og Dannebrogsflag.

Tirsdag fejrer Støjberg, at flygtning nummer 500 er begyndt på integrationsuddannelsen, IGU. Dog ikke med kage denne gang, men med is.

TV 2s politiske analytiker, Thomas Funding, kalder det en afledningsmanøvre.

Inger Støjberg vil signalere – ligesom hun sagde under kage-balladen – at for hende handler det om at fejre politiske succeser.

– Hun forsøger at vise, at hun også kan fejre, når indvandrere lykkes med at blive integreret – og ikke kun, når det lykkes hende at holde dem ude, siger Thomas Funding.

– Samtidig har hun en kæmpe interesse i at få drejet fokus væk fra sagen om, hvorvidt hun bevidst har handlet ulovligt

Kilde: tv2.dk

.

Offentliggjort den 28. jul. 2014

.

Barnebrud forsøgte at begå selvmord på dansk asylcenter

Det har haft alvorlige konsekvenser, at integrationsminister Inger Støjberg krævede, at barnebrude blev adskilt fra deres ægtefæller på asylcentre.

.

Det gik alt andet end stille af, da asylcentrene sidste år blev tvunget til at efterleve udlændingeminister Inger Støjbergs ulovlige ordre om at tvangsadskille alle mindreårige par under 18 år.

Blot få uger efter udlændingeministerens omstridte instruks af 10. februar 2016 indløb de første reaktioner fra asylcentrene, hvor en lang række par protesterede over at skulle tvinges væk fra hinanden.

Et selvmordsforsøg og tre akutte indlæggelser.

Det har haft alvorlige konsekvenser, at integrationsminister Inger Støjberg (V) den 10. februar krævede, at de i alt 32 par, hvor den ene part er under 18 år, blev adskilt fra hinanden på asylcentrene.

Det viser et notat fra Røde Kors til Udlændingestyrelsen, som metroxpress har fået aktindsigt i.

– Reaktionerne omkring adskillelse af de mindreårige i ægteskab har været voldsom … Der har været megen gråd, besvimelser, selvmordstrusler og selvskadende adfærd, står der i notatet, der bygger på otte sager med par uden børn.

Røde Kors advarer om, at det vil blive endnu værre at adskille par med børn:

– For de unge par, der har børn, finder vi det dybt bekymrende, at børnene uden forudgående individuel vurdering af familiens situation skal adskilles fra den ene af deres forældre.

Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, da et syrisk par klagede, og han udtalte den 11. maj, at retningslinjerne på området skal uddybes, og at han vil følge op på sagen med det syriske par, når Udlændingestyrelsen har set på den igen.

Udlændingestyrelsen har derfor genåbnet alle sagerne for at give ‘fyldestgørende partshøring’ og derved få afdækket, om der kan være behov for at dispensere fra ordningen. Samtidig vil ministeriet vil i løbet af sommeren komme med nye retningslinjer på området.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) fastholder i en skriftlig kommentar til Metroxpress, at det var det rigtige at gøre, da hun i februar krævede parrene adskilt.

– Jeg vil ikke blåstemple samliv, hvor en mindreårig deler seng og bord med en voksen person. Når man opholder sig i asylsystemet, så er det danske normer og regler i forhold til navnlig kvinders ret til selvbestemmelse, der gælder, siger hun og forklarer, at hensigten med indgrebet er at dæmme op for tvangsægteskaber.

– Tvangsægteskaber er desværre et velkendt begreb i en række lande, og vi bliver nødt til at tage ansvar for, at det ikke forekommer her, siger hun og forsvarer, at man som det første adskilte familierne, og man først nu, bagefter, er ved at gennemgå sagerne enkeltvis:

– Derfor skal pigen væk fra sin voksne ægtefælle eller samlever, så de danske myndigheder kan vurdere familien. Det vil nogle unge piger reagere imod, mens det for andre kan blive vejen ud af et tvangsægteskab.

I en af sagerne forsøgte en ung pige at begå selvmord, viser dokumenter. Røde Kors, der har ansvaret for at drive en del af asylcentrene, skrev på den baggrund direkte til en af sagens hovedpersoner i Udlændingeministeriet, afdelingschef Lykke Sørensen.

Kilde: mx.dk

.

Politikerne bliver kun mere psykopatiske. Det skyldes en psykologisk lovmæssighed..!

. 

Jens Rohde: Støjberg bør komme for en rigsret

Det tidligere V-medlem mener, at de røde partier bør igangsætte en omfattende undersøgelse af ministerens ageren i sagen om den ulovlige instruks efter et regeringsskifte.

Hvis flertallet skifter efter næste valg, bør man straks sætte gang i en undersøgelse af Inger Støjberg og centrale embedsfolk i sagen om tvangsadskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Det mener medlem af Europaparlamentet og tidligere V-medlem Jens Rohde, der i dag repræsenterer Radikale Venstre.

Ja, sagen bør føre til, at Støjberg bliver stillet for en rigsret, mener han.

»Med den forvaltningspraksis og de usandheder, der er blevet fremlagt af ministeren, så læner hun sig op ad en Tamil-sag. Det er rystende, at man på den måde forsøger at gøre op med grundlæggende, retsstatslige principper«, siger Jens Rohde.

For Jens Rohde er det afgørende, at sagen bliver undersøgt til bunds, og da der ikke er udsigt til, at det vil ske med det nuværende flertal, så skal de røde partier være klar efter et kommende folketingsvalg.

Kilde: politiken.dk

.

Med humor kommer ofte en sandhed, man ikke skal grine af.

.

Udlændingeministerens skiftende forklaringer over for Folketinget får nu flere forhenværende borgerlige toppolitikere til at kalde sagen ’dybt alvorlig’ og kritisere de kollegaer, der holder hånden over Inger Støjberg.

Eyvind Vesselbo finder det indlysende, at en minister ikke må komme med forkerte oplysninger i et paragraf 20-spørgsmål.

»Man skal vide, at paragraf 20-spørgsmål er under ministeransvarsloven – her er ikke bare tale om en uformel pressemeddelelse,« siger Vesselbo med henvisning til Inger Støjbergs forklaring ved torsdagens samråd om, at en pressemeddelelse, hun havde skrevet, ved en fejl endte som en instruks til Udlændingestyrelsen.

Det var denne instruks, som Folketingets ombudsmand betegnede som ulovlig.

Vesselbo mener, at sagen udstiller en problematisk udvikling i Venstres folketingsgruppe, som konsekvent har forsvaret Støjbergs politik i stedet for at fokusere på, om der er sket brud på ministeransvarsloven. Han ser en »korpsånd« i partiet, som er problematisk.

»Man fordrejer og spinner nogle ting,« siger han. Men loyaliteten over for en minister som Inger Støjberg »skal ikke stå over loyaliteten over for loven, som skal forsvares for enhver pris,« mener Eyvind Vesselbo.

Kilde: information.dk

.

Det er bedre at bombe dem i Mellemøsten, end på Kongens Nytorv.

.

En rigsretssag er en meget alvorlig ting.

Siden Rigsrettens oprettelse i 1849 har der kun været 5 rigsretssager.

Tamilsagen, som den blev kaldt, er den seneste: I 1993 rejste Folketinget en rigsretssag mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen for at have administreret i strid med udlændingeloven. Dermed havde han overtrådt ministeransvarlighedsloven. I 1995 fik han 4 måneders betinget fængsel.

Før tamilsagen skal man helt tilbage til 1910 for at støde på en dom i en rigsretssag. Her blev forhenværende indenrigsminister Sigurd Berg idømt en bøde for at have forsømt tilsynet med Den Sjællandske Bondestands Sparekasse i den såkaldte Albertisag.

Kilde: ft.dk/rigsretten

.

Eksperter: Støjberg manipulerer om tvangsadskillelse af unge asylansøgere

.