Rumænsk fåreavler fortæller om angribende ulv sket for flere år siden

.

Landet har tidligere haft lovlig jagt på ulven, og nu overvejer regeringen at genindføre jagtmuligheden efter pres fra dem, som har ulven helt inde på livet.

For ukendt antal år siden blev en helt almindelig dag hos fårene til en mere skræmmende oplevelse for den rumænske fåreavler Gheorghe Harda.

Et par ulve troppede nemlig op, da fåreavleren gik mellem fårene. Han oplevede, at de holdt øje med, at der ikke kom andre, så omringede de ham og angreb ham på en og samme tid.

Om han mellem fårene har overrasket ulvene, der så reagerer ved han er kommet meget tæt på dem, bliver der ikke spurgt ind til. Men virker sandsynligt.

Hans fortælling vises i videoklippet i TV2, der har været på besøg i Rumænien for at følge ulvens fodspor…

.

Turisterne skal være meget heldige for at se nogle af de godt 6.000 ulve, der er meget sky.

.

“Den bed mig i maven og i bæltet. Her på bjerget klokken seks om morgenen. Den bed mig her, og jeg slog den med en lommelygte i hovedet og slap væk”, fortæller Gheorghe Harda om den usædvanlige oplevelse.

Rumænien har med knap 6.000 ulve den største bestand af ulve i Europa, og her har det førhen været lovligt at skyde dyret. Alene fra 2010-2016 skød de rumænske jægere godt 1.500 ulve.

Tilladelsen til at jage og skyde et bestemt antal ulve hvert år gjaldt indtil 2016, men nu overvejer myndighederne at genindføre jagten. Det sker efter pres fra nogle af dem, der har ulven helt inde på livet.

Fåreavler Gheorghe Harda er heller ikke i tvivl om, at der skal genindføres jagt på ulvene i landet.

“Så mange af de vilddyr som muligt skal dø”, siger han ikke overraskende til TV2.

Men hans oplevelse er undtagelsen, og ikke reglen. For så ville der have været mange flere beretninger om lignende angreb.

.

Samme ulverace som i Rumænien.

.

Ulven er for nogen faretruende, for andre meget fascinerende. Med en bestand, der er nået op på 5800 ulve, er debatten endnu en gang blusset op i Rumænien.

Skal et vist antal ulve dø for at holde bestanden i ave?

Lederen af den lokale nationalpark, Mircea Verghelet, er da heller ikke afvisende over for en vis regulering af bestanden.

Han kan dog ikke forestille sig naturen uden ulven.

– Ulven har ingen naturlige fjender. Hvis vi regulerer bestanden af andre dyr med jagt, kan det godt være, at hvis antallet af ulve stiger, så skal bestanden af dem også reguleres, siger Mircea Verghelet fra nationalparken Piatra Craiului til TV2.

Ulvens antal er svingende med antallet af byttedyr, hvorfor antallet af ulve ikke vokser ind i himlen, som det er tilfældet med menneskene. Der nu er en trussel for samtlige verdens arter.

Men selv i Rumænien med sine godt 6000 ulve er det svært at finde det sky rovdyr, som vækker så stærke følelser.

Først da TV 2 når frem til Christina Lapis dyreinternat, møder vi det fascinerende dyr.

Der er tale om ulve, der er vokset op i fangenskab under kummerlige forhold, og som altså nu har fået meget mere plads at boltre sig på i internatet.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: nyheder.tv2.dk

.

Medie-hetz mod ulven skaber hysteri hos ældre og især kvinder

.